...

Nudimo pravno svetovanje pravnim in fizičnim osebam.

Cilj našega delovanja je nuditi celovite pravne rešitve pravnim osebam javnega prava, samostojnim podjetnikom ter malim, srednje velikim in velikim družbam, ki so registrirane v Republiki Sloveniji. 

Zagotavljamo celovite pravne rešitve s področja delovnega prava, prava javnega naročanja in varstva osebnih podatkov. V sodelovanju s partnerji pa zagotovimo pravno svetovanje tudi na drugih pravnih področjih. 

Želite skrajšati čakanje na odločbo Eko Sklada.

Oddajte svojo vlogo elektronsko na Eko Sklad in s tem skrajšate čas obdelave vlog.

Pomagamo vam pri oddaji vaših vlog na javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb.

V sodelovanju z Eko skladom je naša pomoč za vas povsem BREZPLAČNA.

Za vas smo dosegljivi na naši telefonski številki 

  • ob ponedeljkih od 16.00 do 19.00 in
  • ob četrtkih od 16.00 do 19.00.

Na elektronski naslov igor.petrovic@legalen.si

  • vsak delovni dan med 9.00 in 19.00.

Februarja 2023 je začel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo (EU), z dne 23. oktobra 2019, o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

Zakon prinaša dodatne obveznosti za več kot 2500 zavezancev, ki morajo zakonske zahteve, vključno z imenovanjem zaupnika, implementirati v svoje poslovanje:

Za vas uredimo vse potrebno, da bo vaše poslovanje skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev. 

Na portalu legalen.si vam poleg pravnega svetovanja na področju varstva podatkov nudimo tudi storitev DPO – Pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov bo v vašem zavodu ali družbi izvajala naloge skladno z 39. členom Uredbe.

Naš strokovnjak je v letu 2020 zaključil usposabljanje in pridobil NPK – Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov.

Naročnikom, ki so po Zakonu o javnem naročanju zavezani k izvajanju javnih naročil, nudimo celotno podporo v postopku javnega naročila.

Ponudnikom nudimo celotno podporo pri oddaji ponudbe in celotnem postopku javnega naročila. 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.