Nudimo pravno svetovanje pravnim in fizičnim osebam

Cilj našega delovanja je nuditi celovite pravne rešitve pravnim osebam javnega prava, samostojnim podjetnikom ter malim, srednje velikim in velikim družbam, ki so registrirana v Republiki Sloveniji. 

Zagotavljamo celovite pravne rešitve s področja delovnega prava, prava javnega naročanja in varstva osebnih podatkov. V sodelovanju s partnerji pa zagotovimo pravno svetovanje tudi na drugih pravnih področjih. 

Februarja 2023 je začel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo (EU), z dne 23. oktobra 2019, o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

Zakon prinaša dodatne obveznosti za več kot 2500 zavezancev, ki morajo zakonske zahteve, vključno z imenovanjem zaupnika, implementirati v svoje poslovanje:

  • do 23. maja 2023 za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi,
  • do 17. decembra 2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.

Na portalu legalen.si vam poleg pravnega svetovanja na področju varstva podatkov nudimo tudi storitev DPO – Pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov bo v vašem zavodu ali družbi izvajala naloge skladno z 39. členom Uredbe.

Naš strokovnjak je v letu 2020 zaključil usposabljanje in pridobil NPK – Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov.

Naročnikom, ki so po Zakonu o javnem naročanju zavezani k izvajanju javnih naročil, nudimo celotno podporo v postopku javnega naročila.

Ponudnikom nudimo celotno podporo pri oddaji ponudbe in celotnemu postopku javnega naročila. 

Scroll to Top