Nudimo pravno svetovanje pravnim in fizičnim osebam

Cilj našega delovanja je nuditi celovite pravne rešitve pravnim osebam javnega prava, samostojnim podjetnikom ter malim, srednje velikim in velikim družbam, ki so registrirana v Republiki Sloveniji. 

Zagotavljamo celovite pravne rešitve s področja delovnega prava, prava javnega naročanja in varstva osebnih podatkov. V sodelovanju s partnerji pa zagotovimo pravno svetovanje tudi na drugih pravnih področjih. 

Pozanimajte se
Contact Form Demo

Na portalu legalen.si vam poleg pravnega svetovanja na področju varstva podatkov nudimo tudi storitev DPO – Pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov bo v vašem zavodu ali družbi izvajala naloge skladno z 39. členom Uredbe.

Naš strokovnjak je v letu 2020 zaključil usposabljanje in pridobil NPK – Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov.

Naročnikom, ki so po Zakonu o javnem naročanju zavezani k izvajanju javnih naročil, nudimo celotno podporo v postopku javnega naročila.

Ponudnikom nudimo celotno podporo pri oddaji ponudbe in celotnemu postopku javnega naročila. 

Scroll to Top