...

DPO – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Pravno svetovanje

+386 (0)31 702 341

Na portalu legalen.si vam poleg pravnega svetovanja na področju varstva podatkov nudimo tudi storitev DPO – Pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov bo v vašem zavodu ali družbi izvajala naloge skladno z 39. členom Uredbe.

Skladno z 37. členom Uredbe morajo Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovati:

  • javni organi in telesa,
  • družbe, katerih temeljna dejavnost je obdelava osebnih podatkov, pri katerih je treba zaradi njihove narave, obsega in namenov posameznike redno in sistematično obsežno spremljati. Sem sodijo, npr. banke, zavarovalnice, operaterji elektronskih komunikacij, trgovci s klubi zvestobe. Prav tako bi sem sodile kadrovske agencije, številne spletne trgovine in IT podjetja, ki vzdržujejo rešitve za obdelavo osebnih podatkov posameznikov in
  • družbe in zavodi, ki izvajajo obsežno obdelavo zdravstvenih in drugih občutljivih podatkov, ki sodijo med posebne vrste podatkov.

Skladno s 45. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), mora poleg zgoraj naštetih subjektov, pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovati tudi vsi upravljavci in obdelovalci v javnem sektorju ter upravljavci in obdelovalci, ki izvajajo obdelavo:

  • osebnih podatkov, določenih v zakonih, ki urejajo področja upravnih notranjih zadev, finančne uprave, državljanstva, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, obrambe, zdravstvenega varstva, obveznega zdravstvenega zavarovanja, uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ter kazenskih in prekrškovnih evidenc, ali
  • osebni podatki več kot 100.000 posameznikov na podlagi zakona, razen obdelav osebnih podatkov iz 3. poglavja 2. dela tega zakona, ali
  • posebnih vrst osebnih podatkov kot svojo temeljno dejavnost, ali
  • posebne vrste osebnih podatkov več kot 10.000 posameznikov. 

Naš strokovnjak je v letu 2020 zaključil usposabljanje in pridobil NPK – Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov.

Scroll to Top