Pregled in priprava internih pravnih aktov pravnih oseb in svetovanje

Pokličite nas

+386 (0)31 702 341

Menimo, da so interni akti družbe eden najpomembnejših pravnih instrumentov za normalno delovanje le-te.

Na portalu legalen.si vsem pravnim osebam nudimo:

  • pravni pregled internih aktov družbe,
  • izdelamo interne akte družbe,
  • opravimo pravni pregled delovanja družbe in izdelamo poročilo glede ustreznosti ureditve področij delovanja družbe, predlagamo njihovo ureditev ter izdelamo časovni načrt za izdelavo vseh potrebnih internih aktov.
Scroll to Top