...

Interni akti - pregled in priprava

Pravno svetovanje

+386 (0)31 702 341

Interni akti družbe so eden najpomembnejših pravnih instrumentov za normalno delovanje podjetja in zaposlenih. Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1Zakon o računovodstvu (ZR), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in druga zakonodaja določa obvezne interne akte, ki jih mora instutucija ali podjetje sprejeti za svoje poslovanje. 

Interni akti podjetja, pri katerih največkrat pride do neustreznega tolmačenja zakonodaje, so ponavadi tudi osnova delovnopravnega razmerja med delavcem in delodajalcem:

Na portalu legalen.si vsem pravnim osebam nudimo:

  • spremljanje novosti zakonodaje v Uradnem listu RS
  • pregled veljavne zakonodaje na področju, na katerem poslujete in svetovanje pri odločanju o izdelavi in svetovanje pri izdelavi internih aktov družbe, 
  • pravni pregled internih aktov družbe,
  • izdelamo interne akte družbe,
  • opravimo pravni pregled delovanja družbe in izdelamo poročilo glede ustreznosti ureditve področij delovanja družbe, predlagamo njihovo ureditev ter izdelamo časovni načrt za izdelavo vseh potrebnih internih aktov.
Scroll to Top