Interni akti - pregled in priprava

Pravno svetovanje

+386 (0)31 702 341

Interni akti družbe so eden najpomembnejših pravnih instrumentov za normalno delovanje le-te. Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1Zakon o računovodstvu (ZR), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in druga zakonodaja  določa obvezne interne akte, ki jih mora družba sprejeti za svoje poslovanje. 

Na portalu legalen.si vsem pravnim osebam nudimo:

  • spremljanje novosti zakonodaje v Uradnem listu RS
  • pregled veljavne zakonodaje na področju, na katerem poslujete in svetovanje pri odločanju o izdelavi in svetovanje pri izdelavi internih aktov družbe, 
  • pravni pregled internih aktov družbe,
  • izdelamo interne akte družbe,
  • opravimo pravni pregled delovanja družbe in izdelamo poročilo glede ustreznosti ureditve področij delovanja družbe, predlagamo njihovo ureditev ter izdelamo časovni načrt za izdelavo vseh potrebnih internih aktov.
Scroll to Top