...

Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati

Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati

Naročniki morajo pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) izvesti naslednje postopke javnega naročanja:

 • odprti postopek,
 • omejeni postopek,
 • konkurenčni dialog,
 • partnerstvo za inovacije,
 • konkurenčni postopek s pogajanji,
 • postopek s pogajanji z objavo,
 • postopek s pogajanji brez predhodne objave,
 • postopek naročila male vrednosti.

Na portalu vam nudimo pravno svetovanje s področja javnega naročanja in vam pomagamo izbrati pravi postopek javnega naročanja, za vas pa lahko v celoti izpeljemo postopek javnega naročila

ZJN-3 se na splošnem področju uporablja za javna naročila, katerih ocejena vrednost je enaka ali presega:

 • 40.000,00 EUR brez DDV za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj,
 • 80.000,00 EUR brez DDV za javna naročila gradenj,
 • 750.000,00 EUR brez DDV za javna naročila socialnih in drugih posebnih storitev.

ZJN-3 se na infrastrukturnem področju uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je enaka ali presega:

 • 50.000,00 EUR brez DDV za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;
 • 100.000,00 EUR brez DDV za javno naročilo gradenj;
 • 1.000.000,00 EUR brez DDV za javna naročila socialnih in drugih posebnih storitev.

Ne glede na navedeno pa so naročnik pri evidenčnih naročilih (naročilih, katerih objava na Portalu javnih naročil ni potrebna in za katera se ZJN-3 ne uporablja), dolžni upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti.

Naročniki morajo v primerih, ko izvajajo evidenčna javna naročila:

 • voditi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporoči podatke v skladu s 106. členom ZJN-3,
 • vsako leto do zadnjega dne februarja na portalu javnih naročil objavi seznam naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost brez DDV je nižja od mejnih vrednosti ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.

Naročnik mora skladno z ZJN-3 in direktivo EU o javnem naročanju javna naročila, ki jih izvaja objaviti v uradnem listu EU, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od:

 • 140.000,00 EUR brez DDV za blago in storitve, ki jih naročajo državni organi, na splošnem področju,
 • 215.000,00 EUR brez DDV za blago in storitve, ki jih naročajo organi samoupravnih lokalnih skupnosti in drugi naročniki, na splošnem področju,
 • 5.382.000,00 EUR brez DDV za gradnje na splošnem in infrastrukturnem področju,
 • 431.000,00 EUR brez DDV za blago in storitve na infrastrukturnem področju.

 Če potrebujete pomoč pri izvajanju javnih naročil, ali pa samo pri spremljanju le teh, nas kontaktirajte.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top