Politika zasebnosti

Na portalu legalen.si se zavedamo pomembnosti pravice do zasebnosti. Zato z vašimi podatki ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR) ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Zbiranje, uporaba in hramba osebnih podatkov

Skladno z načelom sorazmernosti zbiramo samo tiste osebne podatke, ki jih potrebujemo za dosego namena, ki ga z obdelavo zasledujemo. Vaše podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka) obdelujemo izključno v primeru zastavljenega vprašanja oziroma povpraševanja in izključno za namen komunikacije v zvezi z navedenim.  

Čas hrambe podatkov

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega se podatki obdelujejo. Po poteku tega časa vaše podatke zbrišemo oziroma uničimo.

V določenih primerih čas hrambe podatkov določa zakonodaja, zato se podatki hranijo tako dolgo, kolikor je to potrebno zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti.

V primeru, da se vaši podatki obdelujejo za namen izvajanja pogodbe, se podatki hranijo ves čas trajanja pogodbenega razmerja ter na podlagi zakonitega interesa še toliko časa, kolikor je mogoče uveljavljati morebitne pravne zahtevke iz naslova pogodbe.

Piškoti

Naša spletna stran ne uporablja piškotov. Ob obisku naše spletne strani vaših osebnih podatkov ne obdelujemo.