Storitve

Pokličite nas

+386 (0)31 702 341

Na portalu legalen.si nudimo pravno svetovanje pravnim in fizičnim osebam.

Cilj našega delovanja je nuditi celovite pravne rešitve samostojnim podjetnikom ter malim, srednje velikim in velikim družbam, ki so registrirana v Republiki Sloveniji.

Spremljanje zakonodaje v Sloveniji in na območju EU je lahko velik zalogaj za samostojne podjetnike,  male in srednje velike družbe, kot tudi za javne zavode. Ravno zato na portalu legalen.si nudimo celovite pravne rešitve in pravno svetovanje kar nam omogoča, da smo nepogrešljiv partner vseh javnih zavodov, samostojnih podjetnikov, malih in srednje velikih družb v Sloveniji, kateri nimajo organizirane pravne službe.

Na portalu želimo svoje strokovno znanje ponuditi tudi vsem fizičnim osebam, saj menimo, da bi moral imeti vsak možnost pridobiti kvaliteten pravni nasvet.

Pravo svetovanje s področja varstva podatkov

maja 2018 se je pričela uporabljati Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679. V Republiki Sloveniji imamo na tem področju sprejet Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki pa ni skladen z novo uredbo, zato se v Republiki Sloveniji neposredno uporablja GDPR uredba, ki se je pričela uporabljati 25. maja 2018. Ne glede na uredbo pa se ugotavlja, da veliko zavezancev tega področja v svojih družbah še niso uredili. Dne 30. aprila 2021 je bilo objavljeno novo besedilo predloga ZVOP-2, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju.

Na portalu legalen.si nudimo:

 • svetovanje z usposobljenim kadrom s področja varstva osebnih podatkov,
 • pravno ureditev tega področja v vaši družbi,
 • dodatna izobraževanje vašega kadra na področju varstva osebnih podatkov in
 • pomoč ter pripravo internih aktov s tega področja,
 • storitev DPO – Pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

Varovanje osebnih podatkov je opredeljeno kot temeljna človekova pravica, zato jo kot takšno tudi spoštujmo.

DPO – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Na portalu legalen.si vam poleg pravnega svetovanja na področju varstva podatkov nudimo tudi storitev DPO – Pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov bo v vašem zavodu ali družbi izvajala naloge skladno z 39. členom Uredbe.

Skladno z 37. členom Uredbe morajo Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovati:

 • javni organi in telesa,
 • družbe, katerih temeljna dejavnost je obdelava osebnih podatkov, pri katerih je treba zaradi njihove narave, obsega in namenov posameznike redno in sistematično obsežno spremljati. Sem sodijo, npr. banke, zavarovalnice, operaterji elektronskih komunikacij, trgovci s klubi zvestobe. Prav tako bi sem sodile kadrovske agencije, številne spletne trgovine in IT podjetja, ki vzdržujejo rešitve za obdelavo osebnih podatkov posameznikov in
 • družbe in zavodi, ki izvajajo obsežno obdelavo zdravstvenih in drugih občutljivih podatkov, ki sodijo med posebne vrste podatkov.

Naš strokovnjak je v letu 2020 zaključil usposabljanje in pridobil NPK – Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov.

Pravno svetovanje s področja javnega naročanja

Naročnikom, ki so po Zakonu o javnem naročanju zavezani k izvajanju javnih naročil, nudimo celotno podporo v postopku javnega naročila:

 • svetovanje s področja javnega naročanja,
 • sestavo celotne razpisne dokumentacije,
 • objavo na portalu javnih naročil in v sistemu eJN,
 • odgovorimo na ponudnikov zastavljena vprašanja na portalu javnih naročil.

Ponudnikom nudimo celotno podporo pri oddaji ponudbe in celotnemu postopku javnega naročila:

 • pomagamo pri oddaji ponudbe oziroma v vašem imenu oddamo ponudbo preko eJN sistema,
 • pripravimo vprašanja in jih objavimo na portalu javnih naročil,
 • pripravimo predlog za revizijo postopka javnega naročila.

Pregled in priprava internih pravnih aktov pravnih oseb in svetovanje

Menimo, da so interni akti družbe eden najpomembnejših pravnih instrumentov za normalno delovanje le-te.

Na portalu legalen.si vsem pravnim osebam nudimo:

 • pravni pregled internih aktov družbe,
 • izdelamo interne akte družbe,
 • opravimo pravni pregled delovanja družbe in izdelamo poročilo glede ustreznosti ureditve področij delovanja družbe, predlagamo njihovo ureditev ter izdelamo časovni načrt za izdelavo vseh potrebnih internih aktov.

Pravno svetovanje s področja delovnega prava

Pravne in fizične osebe, ali veste, kakšne so pravice delavcev v delovnem razmerju? Ali veste, kakšne so pravice kandidatov v izbirnem postopku za prosto delovno mesto? Ali veste, kakšni so minimalni prejemki, ki jih mora delavec prejeti v delovnem razmerju? Ali veste, kdaj mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi in kdaj lahko delavec dela preko drugih pogodbenih oblik? Ali veste kakšne so obveznosti delavca do delodajalca?

Nudimo vam pravno svetovanje s področja delovnega prava v privatnem in v javnem sektorju.

Pravnim osebam nudimo:  

 • celovito pravno pomoč na področju delovnega prava,
 • pravni pregled skladnosti poslovanja,
 • pomoč pri sestavi oz. sestavo pogodb o zaposlitvi in
 • pravno svetovanje na področju zaposlovanja,
 • zastopanje pred upravnimi in inšpekcijskimi organi
 • vodenje vseh delovno pravnih postopkov

Fizičnim osebam oz. delavcem nudimo pravno svetovanje pri uveljavljanju njihovih delavskih pravic.

Na vsa navedena vprašanja in še več vam na portalu legalen.si odgovorimo in poskrbimo, da bo vaše poslovanje zakonito in da bodo zaščitene vse pravice delavca in delodajalca.

Pravno svetovanje s področja upravnega prava

Na legalen.si nudimo:

 • svetovanje v upravnih postopkih pri pridobivanju raznih dovoljenj,
 • zastopanje pred upravnimi in inšpekcijskimi organi ter
 • sestavo ugovorov, pritožb in ostalih dokumentov v upravnih in inšpekcijskih postopkih.

Pregled skladnosti poslovanja

Nenehne spremembe zakonodaje in ogromno dela na delovnem mestu dostikrat privedejo do poslovanja zavoda, ki ni skladno s tekočo zakonodajo. V letu 2020 in v letu 2021 je bilo to predvsem vidno pri sprejemanju protikoronske zakonodaje in odlokov, ki jim praktično ni bilo mogoče več slediti.

Javnim zavodom in ostalim pravnim osebam nudimo pravni pregled skladnosti poslovanja na področju:

 • delovnega prava,
 • javnih naročil,
 • varstva osebnih podatkov,
 • upravnega prava,
 • področne zakonodaje.
Scroll to Top