...

Storitve

Pravno svetovanje

+386 (0)31 702 341

Na portalu legalen.si nudimo pravno svetovanje pravnim in fizičnim osebam.

Cilj našega delovanja je nuditi celovite pravne rešitve s področja varstva osebnih podatkov, javnega naročanja, delovnega prava, upravnega prava, pogodbenega prava in skladnosti poslovanja. 

Spremljanje zakonodaje v Sloveniji in na območju EU je lahko velik zalogaj za samostojne podjetnike,  male in srednje velike družbe, kot tudi za javne zavode. Ravno zato na portalu legalen.si nudimo celovite pravne rešitve in pravno svetovanje kar nam omogoča, da smo nepogrešljiv partner vseh javnih zavodov, samostojnih podjetnikov, malih in srednje velikih družb v Sloveniji, ki nimajo organizirane pravne službe.

Na portalu želimo svoje strokovno znanje ponuditi tudi vsem fizičnim osebam, saj menimo, da bi moral imeti vsak možnost pridobiti kakovosten pravni nasvet.

25. maja 2018 se je začela uporabljati Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679. Varstvo osebnih podatkov je Republika Slovenija kot zadnja država v Evropi, po sprejemu Splošne uredbe uredila v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je pričel veljati 26. 1. 2023  in je varstvo osebnih podatkov končno uskladil z GDPR uredbo, ki se je pričela uporabljati že 25. maja 2018. Ne glede na že dolgo veljavnost uredbe pa se ugotavlja, da veliko zavezancev tega področja v svojih družbah še niso uredili. S prihodom novega ZVOP-2 pa se je potreba po ureditvi tega področja v vaši družbi, še bolj okrepila, saj novi zakon prinaša tudi nove visoke kazni za kršitelje. 

Na portalu legalen.si vam poleg pravnega svetovanja na področju varstva podatkov nudimo tudi storitev DPO – Pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov bo v vašem zavodu ali družbi izvajala naloge skladno z 39. členom Uredbe.

Naš strokovnjak je v letu 2020 zaključil usposabljanje in pridobil NPK – Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov.

Javna naročila so kompleksni postopki, saj se zakonodaja na področju javnega naročanja nenehno spreminja in ji mora predvsem naročniki neprestano slediti. Na portalu legalen.si vam nudimo celotne pravne rešitve na področju javnega naročanja. Za vas, poleg osnovnih zakonov:

ter na njih sprejetih podzakonskih aktov, spremljamo tudi ostalo zakonodajo, ki je ključnega pomena za izvajanje javnih naročil oziroma za nemoten poslovanje. 

Nudimo pravno svetovanje s področja javnega naročanja zavezancem in ponudnikom v postopku javnih naročil. 

Interni akti družbe so eden najpomembnejših pravnih instrumentov za normalno delovanje le-te. Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1Zakon o računovodstvu (ZR), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in druga zakonodaja določa obvezne interne akte, ki jih mora družba sprejeti za svoje poslovanje. 

Delovno pravo je pravo, s katerim se prej ali slej srečamo vsi. Kaj zajema delovno pravo, svetovanje –  so to stvarne kršitve, ali gre morda za neskladje med teorijo in prakso, ki izhaja iz začetnega nerazumevanja delovne zakonodaje. 

Delodajalci morajo poznati svoje obveznosti in pravice, da lahko svojo dejavnost zakonito in nemoteno izvajajo, delavci pa morajo poznati svoje pravice, da vedo, kaj jim pripada in kaj lahko pričakujejo od delodajalca ali od nadzornih organov. Pravni nasveti za delovno pravo največkrat zajemajo potencialne krivice, ki se (po mnenju zaposlenega) dogajajo v delovnem razmerju. Delovno pravno svetovanje pa zajema tudi drugo stran kovanca – delovno pravo niso le pravice, temveč tudi dolžnosti. Zaposleni morajo enako dobro poznati svoje obveznosti, da se lahko delo pri delodajalcu učinkovito izvaja. Inšpektorat Republike Slovenije za delo je nadzorni organ, ki nadzira delo delodajalcev in izvajanje ZDR-1 ter ostalih področnih zakonov.

Delovna zakonodaja zajema preširok nabor zakonov in aktov, ne glede, ali ste delodajalec, zaposlen ali oseba, ki delo izvaja po pogodbi – delovno pravno svetovanje je plod dolgoletnih izkušenj, saj je interpretacija le-teh laiku običajno subjektivna in v njegovo korist. Ali veste, kakšne so pravice delavcev v delovnem razmerju? Ali veste, kakšne so pravice kandidatov v izbirnem postopku za prosto delovno mesto? Ali veste, kakšni so minimalni prejemki, ki jih mora delavec prejeti v delovnem razmerju? Ali veste, kdaj mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi in kdaj lahko delavec dela preko drugih pogodbenih oblik? 

Zakon o splošnem upravnem postopku ZUP se uporablja pri poslovanju z državnimi organi v nekaterih postopkih pa tudi v poslovanju z javnimi zavodi. 

V upravnih postopkih nudimo pravno svetovanje javnim zavodom in fizičnim osebam. 

Na portalu legalen.si fizičnim in pravnim osebam nudimo:

  • pravni pregled pogodb, ki vsebuje pregled pravne vsebine pogodbe, opozorilo na morebitne nične člene pogodbe, ter pojasnilo vsebine pogodbe in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe,
  • pomoč pri sestavi pogodbe ali sestavo raznih pogodb (npr. pogodba o zaposlitvi ali odpoved pogodbe o zaposlitvi, darilna pogodba, pogodba o sodelovanju, prodajna pogodba, pogodba o nakupu nepremičnine, najemna pogodba, najemna pogodba o najemu poslovnih prostorov, … ).

Uredimo tudi stvari, ki vam povzročajo preglavice  (izračunam strošek podjemne pogodbe, sodelujemo pri pripravi ali izboljšavi kolektivne pogodbe,  analiziramo smotrnost različnih konfliktov (izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, suspenz pogodbe o zaposlitvi), razjasnimo vam, kaj v resnici (ne) omogoča namera o sklenitvi neposredne pogodbe in kaj za delavca in delodajalca pomeni in kdaj je dopustno delo preko podjemne, avtorske pogodbe ali preko s. p.-ja.

Nenehne spremembe zakonodaje in ogromno dela na delovnem mestu dostikrat privedejo do poslovanja zavoda, ki ni skladno s tekočo zakonodajo. V letu 2020 in v letu 2021 je bilo to predvsem vidno pri sprejemanju protikoronske zakonodaje in odlokov, ki jim praktično ni bilo mogoče več slediti.

Pomagamo vam pri sestavi politik poslovanja, etičnih kodeksov družbe oziroma zavoda ter nudimo izobraževanje zaposlenih. Za vas pregledamo skladnost vašega poslovanja s trenutno veljavno zakonodajo in vam pomagamo uskladiti vaše politike poslovanja, interne akte in navodila ter etične kodekse. 

Scroll to Top