...

Kdo je zavezanec po ZJN-3

Kdo je zavezanec po ZJN-3

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) ureja pravila in postopke po katerih naročniki naročajo blago in storitve za svoje poslovanje.  Javno naročilo je odplačni pravni posel, ki ga sklenejo en ali več naročnikov z enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitve.

Zavezanci za izvajanje javnih naročil po ZJN-3 so:

 • organi Republike Slovenije,
 • organi samoupravnih lokalnih skupnosti,
 • druge osebe javnega prava,
 • javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem področju,
 • subjekti, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem področju, če jim je za to dejavnost pristojni organ Republike Slovenije podelil posebne ali izključne pravice,
 • združenje, ki ga oblikujejo eden ali več naročnikov iz prejšnjega odstavka.

Druge osebe javnega prava po ZJN-3 so osebe, ki so:

 • ustanovljene s posebnim namenom, da zadovoljuje potrebe splošnega interesa, ki niso industrijske ali poslovne narave,
 • pravne osebe in pravne osebe, ki so z več kot 50 odstotkih financirane s strani državnih ali lokalnih organov ali drugih oseb javnega prava ali so pod upravljavskim nadzorom teh organov ali oseb ali imajo upravni, vodstveni ali nadzorni organ, v katerega več kot polovico članov imenujejo državni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava.

Glede na navedeno se javni skladi, javne agencije, javni zavodi in javni gospodarski zavodi štejejo za osebo javnega prava.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja javnega naročanja, izdelavo internih aktov, za vas izpeljemo javno naročilo v celoti od začetka do konca, ter opravljamo ostale storitve s katerimi vam olajšamo delo na področju javnega naročanja in skrbimo za skladnost vašega poslovanja z ZJN-3 in podrejenimi akti na tem področju.

Javno podjetje« pomeni podjetje, na katero ima lahko država, občina ali druga oseba javnega prava neposredno ali posredno prevladujoč vpliv zaradi lastništva, finančne udeležbe ali pravil, ki urejajo njegovo poslovanje.

Prevladujoč vpliv države, občine ali druge osebe javnega prava se kaže v:

 • tem, da ima v neposredni ali posredni lasti večino vpisanega kapitala podjetja ali
 • tem da ima v neposrednem ali posrednem nadzoru večino glasov, povezanih z delnicami, ki jih izda podjetje, ali
 • tem da lahko neposredno ali posredno imenuje več kot polovico članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa podjetja.

Kot izhaja iz navedenega so zavezanci za izvajanje javnih naročil po ZJN-3 javni zavodi, ki jih ustanovi država, kot so bolnišnice, šole, univerze, centri za socialno delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oba z izpostavami in drugi javni zavodi. Javni zavodi, ki jih ustanovi občina, vrtci, lekarne,… ter drugi javni zavodi. Med zavezance spadajo tudi javni skladi, javne agencije javni gospodarski zavodi in drugo. Med naročnike spadajo tudi komunalna podjetja, ki jih ustanovi občina, elektro podjetja, Pošta Slovenije, ter druga javna podjetja.

Če niste prepričani, ali spadate med zavezance za izvajanje javnih naročil si lahko informativni seznam zavezancev pogledate v Uredbi o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti (Uradni list RS, št. 37/16).

 Če še vedno niste prepričani, ali ste zavezanec za izvajanje javnih naročil, nas kontaktirajte in pomagali vam bomo.

Če potrebujete pomoč, pri ureditvi skladnosti vašega poslovanja, na področju javnega naročanja ali če potrebujete pomoč pri izvedbi javnih naročil, nas kontaktirajte.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top