...

Varstvo osebnih
podatkov

Pravno svetovanje

+386 (0)31 702 341

25. maja 2018 se je začela uporabljati Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679. Varstvo osebnih podatkov je Republika Slovenija kot zadnja država v Evropi, po sprejemu Splošne uredbe uredila v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je pričel veljati 26. 1. 2023  in je varstvo osebnih podatkov končno uskladil z GDPR uredbo, ki se je pričela uporabljati že 25. maja 2018. Ne glede na že dolgo veljavnost uredbe pa se ugotavlja, da veliko zavezancev tega področja v svojih družbah še niso uredili. S prihodom novega ZVOP-2 pa se je potreba po ureditvi tega področja v vaši družbi, še bolj okrepila, saj novi zakon prinaša tudi nove visoke kazni za kršitelje. 

Na portalu legalen.si nudimo:

  • svetovanje z usposobljenim kadrom s področja varstva osebnih podatkov,
  • pravno ureditev tega področja v vaši družbi,
  • dodatna izobraževanje vašega kadra na področju varstva osebnih podatkov,
  • pomoč ter pripravo internih aktov, s katerimi boste lažje realizirali varstvo osebnih podatkov,
  • storitev DPO – pooblaščene osebe za varstvo podatkov in
  • pregled skladnosti poslovanja vašega podjetja z GDPR in ZVOP-2. 
Varovanje osebnih podatkov je opredeljeno kot temeljna človekova pravica. Posega v posameznikovo integriteto, zato ga moramo kot takega nedvoumno spoštovati – kljub temu se zdi, da je v Sloveniji varstvo osebnih podatkov v praksi nemalokrat potisnjeno na drugi tir.
Scroll to Top