Zanimivosti

Pokličite nas

+386 (0)31 702 341

Kdaj ste dolžni izpeljati postopke javnega naročanja, ki jih predvideva Zakon o javnem naročanju

Naročniki lahko pod pogoji, ki jih določa ZJN-3 izvedejo naslednje postopke javnega naročanja: odprti postopek, omejeni postopek, konkurenčni dialog, partnerstvo za inovacije...

Kdo in kdaj se mora ravnati po Zakonu o javnem naročanju

Zakon o javnem naročanju ureja pravila in postopke po katerih naročniki naročajo blago in storitve za svoje poslovanje.  Javno naročilo je odplačni pravni posel, ki ga...

Naloge zaupnika po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, v nadaljevanju ZZPri, mora vsak zavezanec imenovati zaupnika za prejem in obravnavo notranjih prijav, ki jih prijavitelj zazna v svojem delovnem okolju...

Skladnost poslovanja z zakonodajo na področju zaščite žvižgačev (Zakon o zaščiti prijaviteljev)

22. februarja 2023 je pričel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki ga v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva (EU), z dne 23. oktobra 2019, o zaščiti...

Kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi in kdaj je potrebno skleniti novo

Delovnopravna zakonodaja v Republiki Sloveniji ščiti šibkejšo stranko delovnopravnega razmerja. V ta namen Zakon o delovnih razmerij (ZDR-1) vsebuje odločbe, ki so...

Novosti glede beleženja delovnega časa

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil dne 5. 5. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki prinaša nekaj novosti na...

Pooblaščena oseba po ZVOP-2, novosti, pogoji za imenovanje in izjeme

ZVOP-2 v 44. členu pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov opredeljuje kot oseba, ki upravljavcu ali obdelovalcu v skladu z 39. členom Splošne uredbe na neodvisen...

Končno je bil sprejet novi Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2

Splošna uredba o varstvu podatkov GDPR je stopila v veljavo že maja 2018. Uredba je enotno uredila varstvo osebnih podatkov v Evropi, nekatera področja pa je prepustila državam...
Scroll to Top