...

Delovno pravo - svetovanje

Pravno svetovanje

+386 (0)31 702 341

Delovno pravo je pravo, s katerim se prej ali slej srečamo vsi. Kaj zajema delovno pravo, svetovanje –  so to stvarne kršitve, ali gre morda za neskladje med teorijo in prakso, ki izhaja iz začetnega nerazumevanja delovne zakonodaje. 

Delodajalci morajo poznati svoje obveznosti in pravice, da lahko svojo dejavnost zakonito in nemoteno izvajajo, delavci pa morajo poznati svoje pravice, da vedo, kaj jim pripada in kaj lahko pričakujejo od delodajalca ali od nadzornih organov. Pravni nasveti za delovno pravo največkrat zajemajo potencialne krivice, ki se (po mnenju zaposlenega) dogajajo v delovnem razmerju. Delovno pravno svetovanje pa zajema tudi drugo stran kovanca – delovno pravo niso le pravice, temveč tudi dolžnosti. Zaposleni morajo enako dobro poznati svoje obveznosti, da se lahko delo pri delodajalcu učinkovito izvaja. Inšpektorat Republike Slovenije za delo je nadzorni organ, ki nadzira delo delodajalcev in izvajanje ZDR-1 ter ostalih področnih zakonov.

Delovna zakonodaja zajema preširok nabor zakonov in aktov, ne glede, ali ste delodajalec, zaposlen ali oseba, ki delo izvaja po pogodbi – delovno pravno svetovanje je plod dolgoletnih izkušenj, saj je interpretacija le-teh laiku običajno subjektivna in v njegovo korist. Ali veste, kakšne so pravice delavcev v delovnem razmerju? Ali veste, kakšne so pravice kandidatov v izbirnem postopku za prosto delovno mesto? Ali veste, kakšni so minimalni prejemki, ki jih mora delavec prejeti v delovnem razmerju? Ali veste, kdaj mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi in kdaj lahko delavec dela preko drugih pogodbenih oblik? 

Nudimo vam pravno svetovanje s področja delovnega prava v zasebnem in v javnem sektorju, za vas preučimo Zakon o delovnih razmerjihZakon o javnih uslužbencih ter področne kolektivne pogodbe.

Pravne osebe najpogosteje iščejo:

  • delovno pravno svetovanje in vprašanja, povezana  z delovnimi razmerji in izplačili,
  • pravni pregled skladnosti poslovanja,
  • pomoč pri sestavi oz. sestavo pogodb o zaposlitvi in
  • pravno svetovanje na področju zaposlovanja,
  • zastopanje pred upravnimi in inšpekcijskimi organi ter
  • vodenje vseh delovno pravnih postopkov.

Fizičnim osebam oz. delavcem nudimo pravno svetovanje pri uveljavljanju njihovih delavskih pravic.

Na portalu legalen.si poskrbimo, da bo vaše poslovanje zakonito in da bodo zaščitene vse pravice delavca in delodajalca.

Pomagamo vam tudi pri uskladitvi poslovanja na področju zaščite prijaviteljev v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev NOVO.


Dober odvetnik za delovno pravo je danes marsikomu finančno nedostopen, zato lahko za vas poiščemo celovite rešitve – brezplačni pravni nasvet za delovno pravo največkrat oškodovancu ne ponudi stvarne rešitve, zaradi česar se  zatečejo k dragemu odvetniku. Naša ekipa nudi vse od delovno pravnega svetovanja do priprave pogodb in rešitev, ki vam bodo prihranile čas, denar in številne obravnave na delovnem sodišču. Beležimo namreč vse več zmot, ko ena stran verjame, da so jim kršene pravice – celovito delovno pravno svetovanje pa je tako prva, najugodnejša in nemalokrat tudi končna rešitev za vsak pravni subjekt.

Scroll to Top