...

Skladnost poslovanja

Pravno svetovanje

+386 (0)31 702 341

Zakaj je pravni pregled skladnosti poslovanja tako pomemben, če pa gre podjetju kot po maslu? No, nenehne spremembe zakonodaje in preobilica nalog na enem delovnem mestu dostikrat privedejo do poslovanja zavoda, ki nevede ni skladno s tekočo zakonodajo. V letu 2020 in v letu 2021 je bilo to predvsem vidno pri sprejemanju protikoronske zakonodaje in odlokov, ki jim praktično ni bilo mogoče več slediti.

Skladnost poslovanja je morda za marsikoga abstrakten pojem, a njegova (ne)implementacija ima še kako stvarne posledice. Največkrat se podjetja in gospodarske družbe spopadajo z nepravilnostmi pri prehodu na digitalizacijo, torej pri zbiranju osebnih podatkov (GDPR), hkrati pa tudi znotraj podjetja lahko pride do kršitev osebnih podatkov (ali lahko delodajalec dostopa do vašega službenega računalnika oziroma bere vašo elektronsko pošto). Po drugi strani so nekatera podjetja (tista, ki poslujejo z živili ali prehranskimi dopolnili) bolj podvržena inšpekcijskim nadzorom, ki s strani različnih resorjev kaznujejo nepotrjene zdravstvene trditve ali celo pravilnost označevanja roka uporabnosti. Nova zakonodaja prinaša tudi novosti pri navedbi popustov, saj je treba navesti tudi v preteklem mesecu najnižjo ceno izdelka.

Skladnost poslovanja morajo preveriti tudi povezane osebe, na primer, ko partnerja ali brata poslujeta med seboj kot samostojna podjetnika in si izdajata fakture oziroma posojata sredstva. Še bolj pa se znajo pristojne službe lotiti društev in neprofitnih zavodov, ki ciljajo na hitro širitev, hkrati pa so soočene z nejasnimi in nedorečenimi omejitvami pri izplačilih za opravljene storitve.

Nejasnosti se dogajajo tudi pri izplačilu potnih stroškov, sploh če gre za osebe v družinskih razmerjih ter dejavnostih, ki jih imajo podjetniki (ne)prijavljene v AJPES-u. Nemalokrat je ena dejavnost, povezana tudi z drugo, na primer optimizacija spletnih strani lahko zajema tako računalniško (razvijanje), kot novinarsko (tekstopisje) in fotografsko dejavnosti (obdelava fotografij). Še bolj pomembno je to pri različnih obrtnikih, saj to nalaga dodatne obveznosti iz Obrtnega zakona, medtem ko se posameznik niti ne zaveda, da je obrtnik. Vse to in še več je skladnost poslovanja – polje, kjer je vse v redu, dokler pristojni organ ne opazi nepravilnosti. 

Pomagamo vam pri sestavi politik poslovanja, etičnih kodeksov družbe oziroma zavoda ter nudimo izobraževanje zaposlenih. Za vas pregledamo skladnost poslovanja vašega podjetja s trenutno veljavno zakonodajo in vam pomagamo uskladiti politike poslovanja, interne akte in navodila ter etične kodekse. 

Javnim zavodom in ostalim pravnim osebam nudimo pravni pregled skladnosti poslovanja na področju:

  • delovnega prava,
  • javnih naročil,
  • varstva osebnih podatkov,
  • upravnega prava,
  • področne zakonodaje.
Scroll to Top