...

Evidenčna naročila: Poročanje po ZJN-3

Kot smo pisali že v našem prispevku z naslovom Kaj so evidenčna naročila in na kaj moramo biti pozorni? Gre pri evidenčnih naročilih za naročila, pri katerih se Zakon o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3), ne uporablja, naročniki pa so, pri izvajanju evidenčnih naročil dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti.

Evidenčna naročila so naročila, katerih mejne vrednosti brez vključenega DDV-ja so nižje od:

 • 40.000,00 EUR za naročila blaga in storitev na splošnem področju,
 • 80.000,00 EUR za naročila gradenj na splošnem področju,
 • 750.000,00 EUR za naročila socialnih in drugih posebnih storitev na splošnem področju skladno s prilogo direktive,
 • 50.000,00 EUR za naročila blaga in storitev na infrastrukturnem področju,
 • 100.000,00 EUR za naročila gradenj na infrastrukturnem področju in
 • 1.000.000,00 EUR za naročila socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7.

Naročniki morajo za upoštevanje načel gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in transparentnosti, ko izvajajo evidenčna naročila, preverjati cene storitev in blaga na trgu. Naročniki navado cene preverjajo s povabilom k oddaji ponudbe, ki ga pošljejo potencialnim ponudnikom, nekateri naročniki pa se odločijo za objavo teh povabil kar na svoji spletni strani.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja javnega naročanja, za vas izpeljemo javno naročilo v celoti od začetka do konca, ter opravljamo ostale storitve, s katerimi vam olajšamo delo na področju javnega naročanja in skrbimo za skladnost vašega poslovanja z ZJN-3 in podrejenimi akti na tem področju.

Poročanje statističnih podatkov

Drugi odstavek 21. člena ZJN-3 določa, da mora naročnik:

 • za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3,
 • za javna naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi,
 • za javna naročila na splošnem področju, ki so oddana zaradi nadaljnje prodaje ali dajanja v najem tretjim osebam, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije,
 • za javna naročila blaga, ki so namenjena za protokolarna darila ali druge oblike izvajanja promocije Republike Slovenije, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije,
 • za javna naročila živil, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije,
 • za javna naročila storitev revidiranja obveznih revizij, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja revidiranje, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije

voditi evidenco oddanih o njihovi oddaji.

Evidenca oddanih naročil mora zajemati:

 • navedbo predmeta,
 • vrste predmeta in
 • vrednosti javnega naročila brez DDV.

Naročniki morajo tako zbrane podatke, najkasneje od zadnjega dne v februarju tekočega lega, za preteklo leto poročati na portalu javnih naročil.

Naročnik mora sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu, in sicer:

 • podatke o skupnem številu in
 • skupni vrednosti evidenčnih naročil brez DDV.

Poročilo mora biti izdelano ločeno na:

 • področje javnega naročanja (splošno / infrastrukturno / obrambno in varnostno) in
 • vrsto predmeta (blago / storitve / gradnje).

Vsebino statističnega poročanja oziroma obvezne podatke, ki se sporočajo glede evidenčnih naročil, določata:

Objava seznama evidenčnih naročil

Naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost brez DDV je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 € brez DDV. Seznam mora vsebovati:

 • opis predmeta,
 • vrsto predmeta,
 • vrednostjo oddanega naročila brez DDV in
 • nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

Seznam evidenčnih naročil se objavi na portalu javnih naročil. Izvede ga zaposleni pri naročniku, ki ima dostop do portala in ki so mu bile dodeljene pravice oziroma pooblastilo za delo na portalu javnih naročil.

Seznam se odda v Excelovi tabeli, ki je pripravljena na samem portalu, naročnikom svetujemo, da razpredelnice ne spreminjajo in sledijo navodilom na portalu javnih naročil, v nasprotnem primeru oddaja ne bo mogoča.

Če potrebujete pomoč, pri ureditvi skladnosti svojega poslovanja, na področju javnega naročanja ali če potrebujete pomoč pri izvedbi javnih naročil, nas kontaktirajte.

Globe za prekršek

Prekršek

Naročnik, ki izkaže prihodke, ki presegajo 8.800.000,00 € ali srednja in velika družba po ZGD

Naročnik, ki izkaže prihodke, ki ne presegajo 8.800.000,00 € ali ki ni srednja in velika družba po ZGD

Naročnik ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (106. člen)

Od 25.000,00 €

do 100.000,00 €

Od 5.000,00 €

do 25.000,00 €

Samostojni podjetnik se za prekršek iz razpredelnice kaznuje z globo od 3.000 do 15.000 €.

Odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega, ali odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti se za prekršek iz razpredelnice kaznuje z globo od 100 do 1.000 €.

ZJN-3 predvideva sankcije, če naročnik ne sporoči statističnih podatkov na portal javnih naročil, za pravno osebo kot tudi za odgovorno osebo pravne osebe. Višina globe za prekršek je odvisna od prihodkov, ki jih izkaže naročnik in se tako za pravno osebo lahko giblje od 3.000 do 100.000 € in za odgovorno osebo od 100 do 1.000 €.

 Če potrebujete pomoč pri izvajanju javnih naročil, ali pa samo pri spremljanju le teh, nas kontaktirajte.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top