...

Pregled in priprava pogodbe

Pravno svetovanje

+386 (0)31 702 341

Na portalu legalen.si fizičnim in pravnim osebam nudimo:

  • pravni pregled pogodb, ki vsebuje pregled pravne vsebine pogodbe, opozorilo na morebitne nične člene le-te, ter pojasnilo vsebine in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe,
  • pomoč pri sestavi ali sestavo raznih pogodb (npr. pogodba o zaposlitvi ali odpoved pogodbe o zaposlitvi, darilna pogodba, pogodba o sodelovanju, pa prodajna pogodba, pogodba o nakupu nepremičnine, najemna pogodba, najem poslovnih prostorov, … ).

Uredimo tudi stvari, ki vam povzročajo preglavice (izračunam strošek podjemne pogodbe, sodelujemo pri pripravi ali izboljšavi kolektivne pogodbe,  analiziramo smotrnost različnih konfliktov (izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ali suspenz), razjasnimo vam, kaj v resnici (ne) omogoča namera o sklenitvi neposredne pogodbe in kaj za delavca in delodajalca pomeni in kdaj je dopustno delo preko podjemnih, avtorskih pogodb ali preko s. p.-ja.

Svetujemo vam, ko dobite odpoved zaposlitve iz krivdnih razlogov ali poslovnih razlogov in kako najlažje in najbolj urediti nestrinjanje, ko je na mizi odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbe nove.  Sodna pot pri odpovedi naj bo zadnji korak, če pa že pride do tega, vam pripravimo in vam svetujemo v sodnih postopkih, saj žal vse prevečkrat zmaga pravno znanje pred pravico.  Stranke največkrat pozabijo preveriti obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi, ki ima lahko za delavca daljnosežne posledice.

Pojasnimo vam, kakšni so odpovedni roki, ko prejmete odpoved pogodbe o zaposlitvi za določen in nedoločen čas, ko je ta podana s strani zaposlenega ali pa s strani delavca.

Stanovanje, hiša, prikolica – prijava najemne pogodbe ustreznemu organu (komu, kdaj, v kolikšnem roku in kdaj ni potrebno), naučimo pa vas tudi novejših digitalnih tehnik, s katerimi boste v prihodnje preprosto poslovali z e-upravo in sorodnimi organi.

Imate težave z najemniki ali ste sam najemodajalec? Veste, kako obvestiti najemnika o kršitvah ali kako ravnati, če so vam kršene pravice v skladu z Stanovanjskim zakonom (SZ-1)?

Poznate konkurenčno klavzulo?  Največkrat ne velja. Še huje se godi invalidom – odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu ali poklicem, ki jih opravljajo s strastjo, z življenjskim poslanstvom (zdravniki, častniki, gorski reševalci) imajo psihosocialne posledice na življenje delavca.

Kontaktirajte nas, pomagali vam bomo rešiti vse zgoraj naštete dileme in še več.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.