Pregled in priprava pogodb

Pokličite nas

+386 (0)31 702 341

Na portalu legalen.si fizičnim in pravnim osebam nudimo:

  • pravni pregled pogodb, ki vsebuje pregled pravne vsebine pogodbe, opozorilo na morebitne nične člene pogodbe, ter pojasnilo vsebine pogodbe in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe;
  • pomoč pri sestavi pogodbe ali sestavo raznih pogodb (npr. darilna pogodba, pogodba o sodelovanju, kupoprodajna pogodba, pogodba o nakupu nepremičnine, pogodba o zaposlitvi, najemna pogodba, najemna pogodba o najemu poslovnih prostorov, … ).
Scroll to Top