...

Upravno pravo

Pravno svetovanje

+386 (0)31 702 341

Upravno pravo se dotika vseh področij pravne države, ureja pa obveznosti posameznikov v upravnopravnih postopkih oziroma v postopkih poslovanja z državnimi organi. Svetujemo vam v zvezi z preprostimi vlogami, ki jih vlagate v upravnih postopkih, kot v primeru kompleksnih sporov in postopkov, ki jih vodi inšpektorat in Upravno sodišče. 

 Zakon o splošnem upravnem postopku ZUP se uporablja pri poslovanju z državnimi organi, v nekaterih postopkih pa tudi v poslovanju z javnimi zavodi. 

Javnim zavodom in fizičnim osebam na legalen.si nudimo:

  • svetovanje v upravnih postopkih pri pridobivanju raznih dovoljenj,
  • zastopanje pred upravnimi in inšpekcijskimi organi ter
  • sestavo ugovorov, pritožb in ostalih dokumentov v upravnih in inšpekcijskih postopkih, ki zadevajo upravno pravo in z njemu povezanimi področji. 
Čeprav sega upravo pravo že v čas velikih družbenih sprememb (Francoska revolucija), se sedaj godi nasprotno –  zaradi digitalizacije in vedno večjega vpliva umetne inteligence lahko pravni položaj subjekta postane še bol podrejen državni oblasti, javni interes pa se bo verjetno vsaj v prvih valovih sprememb in implementacije pametnih tehnologij zmanjševal. Varovalka pa bo tudi v tem primeru morala biti zdravorazumska človeška presoja, ki bo predvsem obrobne družbene skupine ščitila, da ne postanejo žrtve pravnih aktov, ki se bodo bodo morda v prihodnosti izgubljale v površno zasnovanih institucijah digitaliziranih javnih uprav. Oblikovanje skupnih pravil o pravni odgovornosti umetne inteligence na ravni EU bo morda bolj kot trg dela ali odškodninsko pravo zanemarilo upravno pravo, saj se zdi, da bo tako kompleksen sistem že poskrbel za svoje optimalno delovanje. Tako bo v primeru sporov, nejasnosti in togosti odnosa med subjektom in državo tudi novo upravno pravo potrebovalo mediatorja in tu prav tu vidimo svojo  vlogo. 
Scroll to Top