Upravno pravo

Pravno svetovanje

+386 (0)31 702 341

Upravno pravo se dotika vseh področij pravne države, ureja pa obveznosti posameznikov v upravno-pravnih postopkih oziroma v postopkih poslovanja z državnimi organi. Svetujemo vam lahko v zvezi z enostavnimi vlogami, ki jih vlagate v javno-upravnih postopkih, kot v primeru kompleksnih sporov in postopkov, ki jih vodi inšpektorat in Upravno sodišče. 

 Zakon o splošnem upravnem postopku ZUP se uporablja pri poslovanju z državnimi organi, v nekaterih postopkih pa tudi v poslovanju z javnimi zavodi. 

Javnim zavodom in fizičnim osebam na legalen.si nudimo:

  • svetovanje v upravnih postopkih pri pridobivanju raznih dovoljenj,
  • zastopanje pred upravnimi in inšpekcijskimi organi ter
  • sestavo ugovorov, pritožb in ostalih dokumentov v upravnih in inšpekcijskih postopkih, ki zadevajo upravno pravo in z njem povezanimi področji. 
Scroll to Top