...

Koristne povezave

Spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev.

Spletišče, na katerem najdete vsa vprašanja in odgovore povezane s sodnim sistemom, sodnimi obravnavami, sodno prakso, zemljiško knjigo in drugimi koristnimi informaciji povezanimi s sodnim sistemom in sodišči v Republiki Sloveniji.  

Spletišče neodvisnega samostojnega državnega organa, ki pod svojo streho združuje dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov. Na spletišču najdete mnenja, smernice in odločbe Informacijskega pooblaščenca, ki so povezane z varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja.

Evropski odbor za varstvo podatkov (The European Data Protection Board (EDPB)) je neodvisen evropski organ, ki prispeva ki enaki uporabi pravil varstva osebnih podatkov v celotni Evropski uniji in pospešuje oziroma promovira sodelovanje med nacionalnimi organi za varstvo osebnih podatkov. Na spletišču najdete smernice organa in druge zanimive in koristne informacije.

Evropski nadzornik varstva osebnih podatkov (The European Data Protection Supervisor (EDPS)) je neodvisni organ Evropske unije za varstvo osebnih podatkov.  

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (skrajšano: Državna revizijska komisija) je poseben, neodvisen in samostojen državni organ, ki odloča o zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka javnega naročanja. Na spletišču najdete mnenja in odločitve DRK ter druge zanimive in koristne informacije.

eUprava je spletišče, ki na enem mestu združuje vse. Možnost oddaje vlog, podaja predlogov, pripomb in mnenj na predloge predpisov. Spletišče pa vsebuje tudi mnogo drugih koristnih informacij.

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS) omogoča brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope.

Glavni dejavnosti javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije sta založništvo uradnega glasila Uradni list Republike Slovenije in izdajanje knjig. Na spletišču uradnega lista najdete vse objave v uradnem glasilu Republike Slovenije. Na spletišču najdete tudi vsa izobraževanja, ki jih organizira javno podjetje, in še mnogo drugih koristnih informacij.

e JN je spletišče, ki je namenjeno naročnikom in ponudnikom pri oddaji ponudb in objavi javnih naročil. e JN spletišče zagotavlja transparentnosti pri oddaji javnih naročil.

Portal javnih naročil je spletni informacijski portal Ministrstva za javno upravo, na katerega naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter drugo dokumentacijo in podatke, za katere zakonodaja, ki ureja javno naročanje, določa objavo na portalu javnih naročil.

Spletišče Državnega zbora, na katerem najdete predloge predpisov, datume in ure obravnav v Državnem zboru, ter mnogo drugih koristnih informacij.

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je samostojen in neodvisen državni organ, ki bdi nad izvajanjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ima določena izvršilna, nadzorstvena in preiskovalna pooblastila, je prekrškovni organ, pristojna je za zaščito prijaviteljev, izvajanje nadzora nad lobiranjem ter oblikovanje in nadzor nad izvajanjem načrtov integritete. Na spletišču najdete odločitve in mnenja organa ter ostale koristne informacije.

Na zastopnika pacientovih pravic se pacient lahko obrne vedno, kadar potrebuje nasvet, pomoč ali zastopanje (po pooblastilu) pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Poleg tega zastopnik lahko poda osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ. Na spletišču najdete odločbe ustavnega sodišča, seje in ostale koristne informacije.

Scroll to Top