...

Varstvo osebnih podatkov

Videonadzor na delovnem mestu

Videonadzor na delovnem mestu GDPR, Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) področja videonadzora ne ureja in ga prepušča v urejanje državam članicam samim. Tako je že

Videonadzor na delovnem mestu Read More »

Zasebnosti v delovnih razmerjih

Zasebnosti v delovnih razmerjih Pri obdelavi osebnih podatkov na delovnem mestu trčimo v dve nasprotujoči si pravici, pravico delodajalca do varovanja zasebne lastnine in nadzora nad njo ter pravico delavca do zasebnosti na delovnem mestu in varovanje osebnih podatkov. Varstvo delavčevih osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu ureja že sam Zakon o delovnih razmerjih (v

Zasebnosti v delovnih razmerjih Read More »

Pooblaščena oseba po ZVOP-2: Pogoji za imenovanje DPO

Pooblaščena oseba po ZVOP-2: Pogoji za imenovanje DPO Zakon o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-2) v 44. členu pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov opredeljuje kot osebo, ki upravljavcu ali obdelovalcu v skladu z 39. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov

Pooblaščena oseba po ZVOP-2: Pogoji za imenovanje DPO Read More »

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.