...

Delovno pravo

Zakonom o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev): 17. december skrajni rok!

Zakonom o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev): 17. december skrajni rok! Zakon o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) je začel veljati 22. februarja 2023. Zavezanci v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih, morajo zakon implementirati do 17. 12. 2023. O zakonu, njegovi vsebini, zahtevah in nalogah zaupnika si lahko več preberete v naših prispevkih »Zakonom o …

Zakonom o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev): 17. december skrajni rok! Read More »

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi Odpoved pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) v Sloveniji je strogo regulirana in skuša delavca v delovnem razmerju zaščiti, ker je šibkejša stranka pogodbenega razmerja. Delavec lahko pogodbo o zaposlitvi odpove brez razloga, vezan pa je samo na odpovedni rok in nič drugega, seveda, če pogodbo …

Odpoved pogodbe o zaposlitvi Read More »

Zasebnosti v delovnih razmerjih

Zasebnosti v delovnih razmerjih Pri obdelavi osebnih podatkov na delovnem mestu trčimo v dve nasprotujoči si pravici, pravico delodajalca do varovanja zasebne lastnine in nadzora nad njo ter pravico delavca do zasebnosti na delovnem mestu in varovanje osebnih podatkov. Varstvo delavčevih osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu ureja že sam Zakon o delovnih razmerjih (v …

Zasebnosti v delovnih razmerjih Read More »

Zakon o zaščiti prijaviteljev – žvižgačev: naloge zaupnika

Zakon o zaščiti prijaviteljev – žvižgačev: naloge zaupnika Po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, v nadaljevanju ZZPri, mora vsak zavezanec imenovati zaupnika za prejem in obravnavo notranjih prijav, ki jih prijavitelj zazna v svojem delovnem okolju. Prav zaradi neposrečene novičarske oznake žvižgač ima javnost občutek, da je tudi ta storil prekršek, saj je izdal zaupnost nadrejene institucije, …

Zakon o zaščiti prijaviteljev – žvižgačev: naloge zaupnika Read More »

Zakon o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri

Zakonom o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri 22. februarja 2023 je pričel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju ZZPri), ki v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019, o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. ZZPri določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, …

Zakon o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri Read More »

Pogodba o zaposlitvi: kaj mora vsebovati in kdaj skleniti aneks

Pogodba o zaposlitvi: kaj mora vsebovati in kdaj skleniti aneks Delovnopravna zakonodaja v Republiki Sloveniji ščiti šibkejšo stranko delovnopravnega razmerja. V ta namen Zakon o delovnih razmerij (ZDR-1) vsebuje odločbe, ki so kogentne narave in jih delodajalec in delavec ne moreta drugače določiti, kot so le-te določene v samem zakonu. Ene izmed takšnih določb so določbe o …

Pogodba o zaposlitvi: kaj mora vsebovati in kdaj skleniti aneks Read More »

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.