Delovno pravo

Zasebnosti v delovnih razmerjih

Zasebnosti v delovnih razmerjih Pri obdelavi osebnih podatkov na delovnem mestu trčimo v dve nasprotujoči si pravici, pravico delodajalca do varovanja zasebne lastnine in nadzora nad njo ter pravico delavca do zasebnosti na delovnem mestu in varovanje osebnih podatkov. Varstvo delavčevih osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu ureja že sam Zakon o delovnih razmerjih (v …

Zasebnosti v delovnih razmerjih Read More »

Zakon o zaščiti prijaviteljev: naloge zaupnika

Zakon o zaščiti prijaviteljev: naloge zaupnika Po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, v nadaljevanju ZZPri, mora vsak zavezanec imenovati zaupnika za prejem in obravnavo notranjih prijav, ki jih prijavitelj zazna v svojem delovnem okolju. Zaupnik je ena ali več zaupanja vrednih oseb, zaposlenih pri zavezancu ali notranja organizacijska enota za prejem in obravnavo notranjih prijav. Na portalu …

Zakon o zaščiti prijaviteljev: naloge zaupnika Read More »

Zakonom o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri

Zakonom o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri 22. februarja 2023 je pričel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju ZZPri), ki v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019, o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. ZZPri določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, …

Zakonom o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri Read More »

Pogodba o zaposlitvi: kaj mora vsebovati in kdaj skleniti aneks

Pogodba o zaposlitvi: kaj mora vsebovati in kdaj skleniti aneks Delovnopravna zakonodaja v Republiki Sloveniji ščiti šibkejšo stranko delovnopravnega razmerja. V ta namen Zakon o delovnih razmerij (ZDR-1) vsebuje odločbe, ki so kogentne narave in jih delodajalec in delavec ne moreta drugače določiti, kot so le-te določene v samem zakonu. Ene izmed takšnih določb so določbe o …

Pogodba o zaposlitvi: kaj mora vsebovati in kdaj skleniti aneks Read More »

Delovni čas: Novosti glede beleženja

Delovni čas: Novosti glede beleženja V Uradnem listu Republike Slovenije je bil dne 5. 5. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki prinaša nekaj novosti na področju beleženja delavnega časa delavca. S spremembo Zakona o evidencah na področju dela in socialnega varstva je zakonodajalec 15. člen zakona uskladil z drugim …

Delovni čas: Novosti glede beleženja Read More »

Scroll to Top