...

Delovno pravo

Delovni čas

Delovni čas Ob vse večjih pozivih k skrajševanju delovnega časa in po zgledu iz tujine (Francija, Nemčija …) in ob socialnih eksperimentih v nekaterih podjetjih v Sloveniji, je delovni čas tema, ki se pogosto znajde v naših pogovorih. Na portalu smo se odločili, da vam predstavimo, kako delovni čas ureja Zakon o delovnih razmerjih (v […]

Delovni čas Read More »

Plače v javnem sektorju

Plače v javnem sektorju Na portal prejmemo veliko vprašanj v zvezi s plačami v javnem sektorju, v januarju 2024 je bilo v javnem sektorju zaposlenih več kot 187.000 javnih uslužbencev, tako da se tej temi težko izognemo. Na portalu smo v preteklosti pripravili kar nekaj prispevkov na temo delovnega prava, vendar je večina le-teh namenjena

Plače v javnem sektorju Read More »

Odpravnina

Odpravnina Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) odpravnino ureja v 75., 79., 91., 92., 106., 107., 108., 111. 125. in 132. členu. Pravico do odpravnine imajo delavci, ko: jim delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti, se upokojijo, jim preneha veljati pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, izredno

Odpravnina Read More »

Letni dopust

Letni dopust Ker se bliža konec marca, smo se odločili, da nekaj malega napišemo o letnem dopustu. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) določa, da mora delodajalec delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. ZDR-1 prav tako določa, da je izjava, s katero bi se delavec

Letni dopust Read More »

Regres v letu 2024

Regres v letu 2024 Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) določa, da mora delodajalec, delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta izplačati regres za letni dopust. Regres za letni dopust mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače. Več o minimalni plači si preberite tukaj. Regres za letni dopust v letu 2024 znaša najmanj

Regres v letu 2024 Read More »

Minimalna plača v letu 2024

Minimalna plača v letu 2024 Kot vsako leto, se letos zaposleni, ki prejemajo minimalno plačo, še toliko bolj sprašujejo, ali bo minimalna plača v letu 2024 višja ali ne? Višino minimalne plače določi minister za delo po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 31. januarja. Dne

Minimalna plača v letu 2024 Read More »

Obvezni pravilniki: Katere pravilnike mora sprejeti delodajalec?

Obvezni pravilniki: Katere pravilnike mora sprejeti delodajalec? Velikokrat se pojavi ogromno dilem pri ustanavljanju podjetja oziroma družbe in tudi v sami fazi poslovanja, katere pravilnike mora podjetje OBVEZNO SPREJETI in kateri pravilniki so priporočljivi. Podjetniki oziroma družbe se težko znajdejo, katere interne akte oziroma pravilnike morajo obvezno sprejeti, kateri pa so priporočljivi za njihovo poslovanje,

Obvezni pravilniki: Katere pravilnike mora sprejeti delodajalec? Read More »

Povračilo stroškov v zvezi z delom: Kateri, koliko, do kdaj?

Povračilo stroškov v zvezi z delom: Kateri, koliko, do kdaj? Pogosto naletimo na vprašanja delavcev, katere stroške, v kakšni višini in do kdaj mi mora delodajalec povrniti. Katere stroške je dolžan delodajalec delavcu povrniti? Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med

Povračilo stroškov v zvezi z delom: Kateri, koliko, do kdaj? Read More »

S. p. z normiranimi stroški: Kakšna je obdavčitev za leto 2023?

S. p. z normiranimi stroški: Kakšna je obdavčitev za leto 2023? Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) v tretjem odstavku 48. člena določa, da lahko zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini, določeni v 59. členu ZDoh-2, če priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Pogoji,

S. p. z normiranimi stroški: Kakšna je obdavčitev za leto 2023? Read More »

Scroll to Top