Javno naročanje

Kaj so evidenčna naročila in na kaj moramo biti pozorni?

Kaj so evidenčna naročila in na kaj moramo biti pozorni? Evidenčna naročila so naročila, za katera se določbe Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) ne uporablja. Gre za naročila, katerih mejne vrednosti brez vključenega DDV-ja so nižje od: 40.000,00 EUR za naročila blaga in storitev na splošnem področju, 80.000,00 EUR za naročila gradenj na …

Kaj so evidenčna naročila in na kaj moramo biti pozorni? Read More »

Obvezne sestavine pogodbe

Obvezne sestavine pogodbe Pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja je potrebno upoštevati pravila Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ) ter posebna pravila, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZIntPK), Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (v nadaljevanju ZJNPOV) ter ostalo področno zakonodajo glede na predmet pogodbe. Na portalu …

Obvezne sestavine pogodbe Read More »

Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati

Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati Naročniki morajo pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) izvesti naslednje postopke javnega naročanja: odprti postopek, omejeni postopek, konkurenčni dialog, partnerstvo za inovacije, konkurenčni postopek s pogajanji, postopek s pogajanji z objavo, postopek s pogajanji brez predhodne objave, postopek naročila male vrednosti. Na portalu vam nudimo …

Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati Read More »

Kdo je zavezanec po ZJN-3

Kdo je zavezanec po ZJN-3 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) ureja pravila in postopke po katerih naročniki naročajo blago in storitve za svoje poslovanje.  Javno naročilo je odplačni pravni posel, ki ga sklenejo en ali več naročnikov z enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitve. Zavezanci za izvajanje …

Kdo je zavezanec po ZJN-3 Read More »

Scroll to Top