...

Javno naročanje

Javno naročanje živil

Javno naročanje živil O javnem naročanju živil smo na portalu že nekaj pisali, predvsem v prispevku »Javno naročanje: Kaj je zeleno javno naročanje?«, tam smo se osredotočili predvsem na vidik zelenega javnega naročanja. Glede na napredek na področju javnega naročanja živil in na potrebe javnih zavodov smo se odločili napisati tudi nekaj na temo javnega […]

Javno naročanje živil Read More »

ZJN-3: Neobičajno nizka ponudba

ZJN-3: Neobičajno nizka ponudba Ali veste, kaj morate storiti, ko v postopku javnega naročila pridobite neobičajno nizko ponudbo od ponudnika, ki je v postopku javnega naročanja oddal svojo ponudbo? V praksi se dogaja kar nekaj napak pri izberi ponudnikov v postopkih javnega naročanja, prav tako pa se naročniki znajdejo v zadregi, kaj narediti, ko pridobijo

ZJN-3: Neobičajno nizka ponudba Read More »

ZJN-3: Tehnična specifikacija

ZJN-3: Tehnična specifikacija Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila je ključnega pomena, saj z njo določimo predmet javnega naročila, oziroma opišemo predmet naročila, značaj, kakovosti, obliko, količino in tehnične zahteve, ki jih kot naročnik potrebujemo oziroma želimo, da bi jih predmet javnega naročila imel. O javnih naročili smo na našem portalu, napisali kar nekaj prispevkov, kdo

ZJN-3: Tehnična specifikacija Read More »

Javno naročanje: Kdaj se ZJN-3 ne uporablja (izjeme po ZJN-3)?

Javno naročanje: Kdaj se ZJN-3 ne uporablja (izjeme po ZJN-3)? Izjeme po Zakonu o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) so določene v 27., 28. in 29. členu zakona. Vendar pa, da lahko razumemo, kdaj se izjeme uporabijo, je potrebno najprej razumeti, kdaj se ZJN-3 uporabiti. ZJN-3 določa, da je predmet javnega naročanja blago, storitve ali

Javno naročanje: Kdaj se ZJN-3 ne uporablja (izjeme po ZJN-3)? Read More »

Javno naročanje: Kaj je zeleno javno naročanje?

Javno naročanje: Kaj je zeleno javno naročanje? Zeleno javno naročanje je zasledovanje okoljskih vidikov pri javnem naročanju. Skladno z 71. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) vlada določi, da naročniki v postopkih javnega naročanja upoštevajo: socialne in etične ali okoljske vidike, način vključevanja teh vidikov v predmet naročila, tehnične specifikacije, pogoje za sodelovanje,

Javno naročanje: Kaj je zeleno javno naročanje? Read More »

Nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU

Nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU Kot smo pisali že v prispevku Naročila male vrednosti, je Evropska komisija sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Vse uredbe so neposredno uporabljive in

Nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU Read More »

Naročila male vrednosti

Naročila male vrednosti Postopek naročila male vrednosti je postopek, ki ga zavezanci največkrat uporabijo. Postopek naročila male vrednosti je bil v letu 2022 uporabljen 3.677-krat, kar je predstavljalo 54,71 % vseh postopkov javnih naročil, izpeljanih po Zakonu o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) ( Vir: Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2022, Ministrstvo

Naročila male vrednosti Read More »

Scroll to Top