Kaj so evidenčna naročila in na kaj moramo biti pozorni?

Kaj so evidenčna naročila in na kaj moramo biti pozorni? Evidenčna naročila so naročila, za katera se določbe Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) ne uporablja. Gre za naročila, katerih mejne vrednosti brez vključenega DDV-ja so nižje od: 40.000,00 EUR za naročila blaga in storitev na splošnem področju, 80.000,00 EUR za naročila gradenj na …

Kaj so evidenčna naročila in na kaj moramo biti pozorni? Read More »

Obvezne sestavine pogodbe

Obvezne sestavine pogodbe Pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja je potrebno upoštevati pravila Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ) ter posebna pravila, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZIntPK), Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (v nadaljevanju ZJNPOV) ter ostalo področno zakonodajo glede na predmet pogodbe. Na portalu …

Obvezne sestavine pogodbe Read More »

Zasebnosti v delovnih razmerjih

Zasebnosti v delovnih razmerjih Pri obdelavi osebnih podatkov na delovnem mestu trčimo v dve nasprotujoči si pravici, pravico delodajalca do varovanja zasebne lastnine in nadzora nad njo ter pravico delavca do zasebnosti na delovnem mestu in varovanje osebnih podatkov. Varstvo delavčevih osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu ureja že sam Zakon o delovnih razmerjih (v …

Zasebnosti v delovnih razmerjih Read More »

Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati

Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati Naročniki morajo pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) izvesti naslednje postopke javnega naročanja: odprti postopek, omejeni postopek, konkurenčni dialog, partnerstvo za inovacije, konkurenčni postopek s pogajanji, postopek s pogajanji z objavo, postopek s pogajanji brez predhodne objave, postopek naročila male vrednosti. Na portalu vam nudimo …

Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati Read More »

Kdo je zavezanec po ZJN-3

Kdo je zavezanec po ZJN-3 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) ureja pravila in postopke po katerih naročniki naročajo blago in storitve za svoje poslovanje.  Javno naročilo je odplačni pravni posel, ki ga sklenejo en ali več naročnikov z enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitve. Zavezanci za izvajanje …

Kdo je zavezanec po ZJN-3 Read More »

Zakon o zaščiti prijaviteljev: naloge zaupnika

Zakon o zaščiti prijaviteljev: naloge zaupnika Po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, v nadaljevanju ZZPri, mora vsak zavezanec imenovati zaupnika za prejem in obravnavo notranjih prijav, ki jih prijavitelj zazna v svojem delovnem okolju. Zaupnik je ena ali več zaupanja vrednih oseb, zaposlenih pri zavezancu ali notranja organizacijska enota za prejem in obravnavo notranjih prijav. Na portalu …

Zakon o zaščiti prijaviteljev: naloge zaupnika Read More »

Zakonom o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri

Zakonom o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri 22. februarja 2023 je pričel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju ZZPri), ki v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019, o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. ZZPri določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, …

Zakonom o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri Read More »

Pogodba o zaposlitvi: kaj mora vsebovati in kdaj skleniti aneks

Pogodba o zaposlitvi: kaj mora vsebovati in kdaj skleniti aneks Delovnopravna zakonodaja v Republiki Sloveniji ščiti šibkejšo stranko delovnopravnega razmerja. V ta namen Zakon o delovnih razmerij (ZDR-1) vsebuje odločbe, ki so kogentne narave in jih delodajalec in delavec ne moreta drugače določiti, kot so le-te določene v samem zakonu. Ene izmed takšnih določb so določbe o …

Pogodba o zaposlitvi: kaj mora vsebovati in kdaj skleniti aneks Read More »

Scroll to Top