Plače v javnem sektorju

Plače v javnem sektorju Na portal prejmemo veliko vprašanj v zvezi s plačami v javnem sektorju, v januarju 2024 je bilo v javnem sektorju zaposlenih več kot 187.000 javnih uslužbencev, tako da se tej temi težko izognemo. Na portalu smo v preteklosti pripravili kar nekaj prispevkov na temo delovnega prava, vendar je večina le-teh namenjena

Plače v javnem sektorju Read More »

GDPR in ZVOP-2: Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

GDPR in ZVOP-2: Soglasje za obdelavo osebnih podatkov Soglasje za obdelavo osebnih podatkov je urejeno v GDPR, Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), nekaj določb glede

GDPR in ZVOP-2: Soglasje za obdelavo osebnih podatkov Read More »

Javno naročanje: Kdaj se ZJN-3 ne uporablja (izjeme po ZJN-3)?

Javno naročanje: Kdaj se ZJN-3 ne uporablja (izjeme po ZJN-3)? Izjeme po Zakonu o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) so določene v 27., 28. in 29. členu zakona. Vendar pa, da lahko razumemo, kdaj se izjeme uporabijo, je potrebno najprej razumeti, kdaj se ZJN-3 uporabiti. ZJN-3 določa, da je predmet javnega naročanja blago, storitve ali

Javno naročanje: Kdaj se ZJN-3 ne uporablja (izjeme po ZJN-3)? Read More »

Odpravnina

Odpravnina Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) odpravnino ureja v 75., 79., 91., 92., 106., 107., 108., 111. 125. in 132. členu. Pravico do odpravnine imajo delavci, ko: jim delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti, se upokojijo, jim preneha veljati pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, izredno

Odpravnina Read More »

Letni dopust

Letni dopust Ker se bliža konec marca, smo se odločili, da nekaj malega napišemo o letnem dopustu. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) določa, da mora delodajalec delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. ZDR-1 prav tako določa, da je izjava, s katero bi se delavec

Letni dopust Read More »

Scroll to Top