...

Zakonom o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev): 17. december skrajni rok!

Zakon o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) je začel veljati 22. februarja 2023. Zavezanci v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih, morajo zakon implementirati do 17. 12. 2023. O zakonu, njegovi vsebini, zahtevah in nalogah zaupnika si lahko več preberete v naših prispevkih »Zakonom o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri« in »Zakon o zaščiti prijaviteljev – žvižgačev: naloge zaupnika«.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju ZZPri), v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019, o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo, ali javno razkrijejo informacije o kršitvi.

Za morebitno pomoč pri uskladitvi poslovanja nas kontaktirajte

 Skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev), morajo zavezanci:

 • vzpostaviti notranjo prijavno pot,
 • sprejeti interni akt o notranji prijavni poti,
 • imenovati zaupnika za prejem in obravnavo prijav,
 • informirati zaposlene in druge osebe v delovnem okolju.

Kdo odloča in vodi prekrškovne postopke?

Skladno s 27. členom Zakona o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) je Komisija za preprečevanje korupcije pristojna za vodenje in odločanje v postopku o prekršku iz 28., 29., 30. in 31. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev), ki predstavljajo:

 • prekrške prijavitelja,
 • sistemske prekrške in
 • lažje ter težje prekrške po tem zakonu.

Komisija za preprečevanje korupcije odloča v postopku o prekršku v zgornjih primerih razen v primerih sistemskih prekrških:

 • če obravnava zunanjo prijavo;
 • če se kršitev nanaša na notranjo prijavo in v tej zadevi ni bila podana zunanja prijava organu za zunanjo prijavo;
 • če je bila prijava podana institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije ali
 • če je prijavitelj naznanil kaznivo dejanje policiji ali državnemu tožilstvu.

Izključno Komisija za preprečevanje korupcije je pristojna za vodenje in odločanje v postopku sistemskih prekrškov.

Organi za zunanjo prijavo so, če obravnavajo zunanjo prijavo pristojni za vodenje in odločanje v postopku o prekršku iz 28., 30. in 31. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev), ki predstavljajo

 • prekrške prijavitelja in
 • lažje ter težje prekrške po tem zakonu.

Organi za zunanjo prijavo so taksativno našteti v 14. členu Zakona o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) in so:

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Kakšne so zagrožene globe?

Globa za prekršek, ki ga povzroči prijavitelj:

Prekršek

Globa za prekršek prijavitelja

Naklepna prijava ali javno razkril neresnične informacije s strani prijavitelja.

Od 400,00 €

do 1.200,00 €

Globe za sistemske prekrške:

Prekršek

Globa za

pravno osebo

Globa za srednjo ali veliko pravno osebo po ZGD

Odgovorna oseba pravne osebe in državnega organa

Se ne vzpostavi notranje prijavne poti v skladu z ZZPri

Od 2.000,00 €

do 4.000,00 €

Od 3.000,00 €

do 6.000,00 €

Od 300,00 €

do 2.000,00 €

Se v notranjem aktu ne opiše notranje in zunanje poti prijave v skladu z ZZPri

Od 2.000,00 €

do 4.000,00 €

Od 3.000,00 €

do 6.000,00 €

Od 300,00 €

do 2.000,00 €

Se ne poroča KPK v rokih določenih z ZZPri

Od 2.000,00 €

do 4.000,00 €

Od 3.000,00 €

do 6.000,00 €

Od 300,00 €

do 2.000,00 €

Z globo od 1.000,00 € do 2.000,00 € se za prekršek iz zgornje razpredelnice kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Globe za lažje prekrške:

Prekršek

Globa za

pravno osebo

Globa za srednjo ali veliko pravno osebo po ZGD

Odgovorna oseba pravne osebe in državnega organa

Ugotavljanje identiteta prijavitelja, posrednika ali povezane osebe v nasprotju z ZZPri

Od 2.000,00 €

do 4.000,00 €

Od 3.000,00 €

do 6.000,00 €

Od 300,00 €

do 2.000,00 €

Se izvajajo grožnje ali poskus povračilnih ukrepov

Od 2.000,00 €

do 4.000,00 €

Od 3.000,00 €

do 6.000,00 €

Od 300,00 €

do 2.000,00 €

Z globo od 1.000,00 € do 2.000,00 € se za prekršek iz zgornje razpredelnice kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Globe za težje prekrške:

Prekršek

Globa za

pravno osebo

Globa za srednjo ali veliko pravno osebo po ZGD

Odgovorna oseba pravne osebe in državnega organa

Izvajanje povračilnih ukrepov

Od 5.000,00 €

do 20.000,00 €

Od 10.000,00 €

do 60.000,00 €

Od 500,00 €

do 2.500,00 €

Z globo od 3. 000,00 € do 15.000,00 € se za prekršek iz zgornje razpredelnice kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z globo od 300,00 € do 2.500,00 € se kaznuje posameznik, če v nasprotju z ZZPri razkrije podatke o prijavitelju, povezanih osebah ali posredniku.

Če potrebujete pomoč pri ureditvi skladnosti vašega poslovanja na področju zaščite prijaviteljev, nas kontaktirajte.

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top