...

Zakon o zaščiti prijaviteljev – žvižgačev: naloge zaupnika

Zakon o zaščiti prijaviteljev - žvižgačev: naloge zaupnika

Po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, v nadaljevanju ZZPri, mora vsak zavezanec imenovati zaupnika za prejem in obravnavo notranjih prijav, ki jih prijavitelj zazna v svojem delovnem okolju. Prav zaradi neposrečene novičarske oznake žvižgač ima javnost občutek, da je tudi ta storil prekršek, saj je izdal zaupnost nadrejene institucije, s čimer mnogi dobijo občutek, da je nevaren za družbo. Zaupnik je ena ali več zaupanja vrednih oseb, zaposlenih pri zavezancu ali notranja organizacijska enota za prejem in obravnavo notranjih prijav. 

Na portalu nudimo pravno svetovanje na področju skladnosti z ZZPri

 Temeljna dolžnost zaupnika je ščitenje identitete prijavitelja in prepoved razkritja identitete le-tega, razen v primerih, ki jih določa ZZPri (6. Člen), ter nudenje pomoči prijavitelju v primeru povračilnih ukrepov s strani zavezanca.

Naloge zaupnika so:

 • prejem in evidentiranje prijav,
 • dajanje informacij prijavitelju,
  • o zaščiti po ZZPri,
  • o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo, kadar je ustrezno, tudi ustanovam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije ter
  • o nevladnih organizacijah, ki delujejo na področju zaščite prijaviteljev,
 • posredovanje informacij o vseh pravnih možnostih – mnogi žvižgači so namreč deležni povračilnih ukrepov, saj se institucije trudijo ugotoviti identiteto kršitelja, če je pred tem že obstajal sum ter je v kršitev vpletenih manj oseb,
 • nudenje pomoči v upravnih in sodnih postopkih zaradi povračilnih ukrepov tako, da mu izda potrdilo o vloženi prijavi, zagotovi dokazila iz postopka s prijavo, ki jih prijavitelj potrebuje v nadaljnjih postopkih v zvezi s povračilnimi ukrepi in podobno,
 • sodelovanje z organom za zunanjo prijavo, kadar je to potrebno zaradi obravnave prijave pred zaupnikom ali organom za zunanjo prijavo,
 • evidentiranje prejete prijave v skladu s 7. členom ZZPri in preizkus, ali so izpolnjeni pogoji za njeno obravnavo,
 • v sedmih dneh izda prijavitelju potrdilo o prevzemu prijave v obravnavo ali pa obvestilo, da prijave ne bo obravnaval,
 • v treh mesecih prijavitelja obvesti o utemeljenosti prijave, predlaganih in izvedenih ukrepih, o izidu postopka oziroma o stanju postopka,
 • poročanje vodstvu o številu prijav in vsebini le-teh, brez razkritja identitete prijavitelja in morebitnega kršitelja,
 • letno poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije.

Zaupnik je dolžan prispele prijave “žvižgača” obravnavati zaupno, skrbno in samostojno, brez navodil vodstva. Poskus vodstva po ugotavljanju identitete prijavitelja in razkritje identitete prijavitelja s strani zaupnika se po ZZPri obravnava kot prekršek, za katerega je zagrožena globa.

Če potrebujete pomoč pri vzpostavitvi notranje prijavne poti, sestavi pravilnika, splošnih informacij, obrazcev in ostalega gradiva po ZZPri, ali če potrebujete svetovanje s področja ZZPri, nas kontaktirajte.

 

Preberi več o pravicah prijaviteljev – žvižgačev: Zakon o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top