...

Zakon o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri

Zakonom o zaščiti prijaviteljev: Skladnost poslovanja po ZZPri

22. februarja 2023 je pričel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju ZZPri), ki v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019, o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

ZZPri določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi.

Zakon prinaša dodatne obveznosti za več kot 2500 zavezancev, ki morajo zakonske zahteve implementirati v svoje poslovanje:

 • do 23. maja 2023 zavezanci v javnem sektorju in zavezanci v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi,
 • do 17. decembra 2023 zavezanci v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.

Za morebitno pomoč pri uskladitvi poslovanja nas kontaktirajte

 Zavezanci morajo skladno z zakonom:

 • vzpostaviti notranjo prijavno pot,
 • sprejeti interni akt o notranji prijavni poti,
 • imenovati zaupnika za prejem in obravnavo prijav,
 • informirati zaposlene in druge osebe v delovnem okolju.

Notranja prijavna pot se vzpostavi na način, da se določi poseben elektronski naslov in telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav, določi se tudi ukrepe za preprečitev razkritja identitete prijavitelja in imenuje se zaupnika.

Interni akt mora vsebovati:

 • opis notranje poti za prijavo in opredelitev zaupnika in ali administrativnega osebja,
 • opis informacijsko podprtega načina prejema in evidentiranja prijav morebitnega zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav (elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav)
 • postopek prejema notranje prijave in njene obravnave,
 • ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do informacij o prijavitelju in drugih vsebin iz evidence prijav,
 • postopek obveščanja notranjih organizacijskih enot, odgovornih za odpravo kršitve,
 • način seznanitve vodstva o obravnavi prijave,
 • način informiranja zaposlenih in drugih oseb v delovnem okolju zavezanca.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja zakona, izdelavo internih aktov in obvestil za spletne strani ter drugih dokumentov, nudimo tudi storitve zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav.

 Zakon med drugim ureja zunanjo prijavno pot, po kateri prijavitelj informacijo o kršitvi poda neposredno organu za zunanjo prijavo, če notranja pot za prijavo ni vzpostavljena, če notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

Zakon predvideva zaščitne ukrepe za zaščito prijaviteljev, ki se zagotavljajo prijaviteljem glede na vrsto povračilnih ukrepov, zlasti pa:

 • prepoved razkritja identitete prijavitelja in zaupnost,
 • izključitev odgovornosti prijavitelja,
 • sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov,
 • brezplačna pravna pomoč, ki ni pogojena z premoženjskim stanjem prijavitelja,
 • nadomestilo za primer brezposelnosti,
 • psihološka podpora.

Če potrebujete pomoč pri ureditvi skladnosti vašega poslovanja na področju zaščite prijaviteljev, nas kontaktirajte.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top