...

S. p. z normiranimi stroški: Kakšna je obdavčitev za leto 2023?

Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) v tretjem odstavku 48. člena določa, da lahko zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini, določeni v 59. členu ZDoh-2, če priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Pogoji, ki jih mora zavezanec upoštevati so:

  • da v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000,00 €, ali
  • da v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 100.000,00 € in je bila pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj devet mesecev.

Zakon o dohodnini v 48. členu daje možnost zavezancu, da davčno osnovo ugotavlja na načni, da od prihodkov odšteje normirane stroške, pri čemer pa letni prihodki, v primeru, da v zadnjih devetih mesecih s. p. ni imel nobenega zaposlenega za poln delovni čas, ne smejo presegati 50.000,00 €, v primeru, da je imel vsaj enega zaposlenega za poln delovni čas, pa ne prihodki ne smejo presegati 100.000,00 €.

 Na portalu nudimo pravno svetovanje s področja delovnega prava tako za zasebni kot tudi za javni sektor

Višina davka v primeru plačevanja prispevkov za poln delovni čas

Prvi odstavek 59. člena ZDoh-2 določa, da se pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca upoštevajo normirani stroški, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve zaposlena vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, v višini:

 

Prihodki iz dejavnosti v eurih

 % prihodkov

nad

do

 0

50.000,00

80 %

  

50.000,00

100.000,00

40 %

nad 

50.000,00

100.000,00

 

0 %

nad 

100.000,00

Iz navedenega izhaja, da se, v primeru, ko ima s. p. redno zaposlenega vsaj enega delavca ali pa sam plačuje prispevke za poln delovni čas vsaj devet mesecev v davčnem letu, do višine 50.000,00 € prihodkov, normirani stroški upoštevajo v višini 80 % prihodkov. V primeru, ko ima takšen s. p. letne prihodke višje od 50.000,00 € in do višine 100.000,00 €, se normirani stroški priznajo v višini 40 % prihodkov, za znesek prihodkov, ki je višji od 50.000,00 € in nižji od 100.000,00 €.

135.a člen ZDoh-2 določa, da se od dohodka iz dejavnosti, ki se ne všteva v letno davčno osnovo, dohodnina za davčno leto izračuna od davčne osnove, po stopnji 20 % in se šteje kot dokončen davek.

Primer izračuna 1.:

 Prihodki s. p. znašajo 30.000,00 €

 30.000,00 € (prihodek) x 0,80 (80 % normiranih stroškov) = 24.000,00 € (normirani stroški v €)

30.000,00 € (prihodek) – 24.000,00 € (normirani stroški) = 6.000,00 € (davčna osnova)

6.000,00 € (davčna osnova) x 0,20 (20 % stopnja dohodnine) = 1.200,00 € (davek za plačilo)

 Davek za plačilo: 1.200,00 €.

 Primer izračuna 2.:

 Prihodki s. p. znašajo 80.000,00 €

 50.000,00 € (prihodek) x 0,80 (80 % normiranih stroškov) = 40.000,00 € (normirani stroški v €)

50.000,00 € (prihodek) – 40.000,00 € (normirani stroški) = 10.000,00 € (davčna osnova 1)

30.000,00 € (prihodek nad 50.000,00 €) x 0,40 (40 % normiranih stroškov) = 12.000,00 € (normirani stroški v €)

30.000,00 € (prihodek nad 50.000,00 € ) – 12.000,00 € (normirani stroški) = 18.000,00 € (davčna osnova 2)

10.000,00 € (davčna osnova 1) + 18.000,00 € (davčna osnova 2) = 28.000,00 € (davčna osnova)

28.000,00 € (davčna osnova) x 0,20 (20 % stopnja dohodnine) = 5.600,00 € (davek za plačilo)

Davek za plačilo: 5.600,00 €.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja delovnega prava, izdelamo vam vse vzorce internih aktov, pogodb o zaposlitvi, obvestil o letnih dopustih ter pomagamo pri ostalih delovnopravnih pisanjih, nudimo vam tudi revizijski pregled skladnosti poslovanja na področju delovnega prava.

Višina davka v primeru »popoldanskega s. p.-ja«

Drugi odstavek 59. člena ZDoh-2 določa, da se pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca upoštevajo spodaj navedeni normirani stroški, če v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve zaposlena ni bila zaposlena nobena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev:

 

Prihodki iz dejavnosti v eurih

 % prihodkov

nad

do

 

12.500,00

80 %

  

12.500,00

50.000,00

40 %

nad 

12.500,00

50.000,00

 

0 %

nad 

50.000,00

Iz navedenega izhaja, da v primeru, ko s. p. nima zaposlenih, oziroma, ko se dejavnost opravlja kot »popoldanski s. p.« se zavezancu priznajo normirani stroški v višini 80 % prihodkov, samo do višine 12.500,00 € letnih prihodkov. Nad zneskom 12.500,00 € in do 50.000,00 € pa se »popoldanskemu s. p.« prizna normirane stroške v višini 40 % prihodkov nad 12.500,00 € do vključno 50.000,00 €.

Stopnja davka je tudi pri »popoldanskem s. p.« 20 % in se šteje kot dokončni davek.

Primer izračuna 1.:

 Prihodki s. p. znašajo 12.000,00 €

 12.000,00 € (prihodek) x 0,80 (80 % normiranih stroškov) = 9.600,00 € (normirani stroški v €)

12.000,00 € (prihodek) – 9.600,00 € (normirani stroški) = 2.400,00 € (davčna osnova)

2.400,00 € (davčna osnova) x 0,20 (20 % stopnja dohodnine) = 480,00 € (davek za plačilo)

 Davek za plačilo: 480,00 €.

 Primer izračuna 2.:

 Prihodki s. p. znašajo 30.000,00 €

 12.500,00 € (prihodek) x 0,80 (80 % normiranih stroškov) = 10.000,00 € (normirani stroški v €)

12.500,00 € (prihodek) – 10.000,00 € (normirani stroški) = 2.500,00 € (davčna osnova 1)

17.500,00 € (prihodek nad 12.500,00 €) x 0,40 (40 % normiranih stroškov) = 7.000,00 € (normirani stroški v €)

17.500,00 € (prihodek nad 12.500,00 € ) – 7.000,00 € (normirani stroški) = 10.500,00 € (davčna osnova 2)

2.500,00 € (davčna osnova 1) + 10.500,00 € (davčna osnova 2) = 13.000,00 € (davčna osnova)

13.000,00 € (davčna osnova) x 0,20 (20 % stopnja dohodnine) = 2.600,00 € (davek za plačilo)

 Davek za plačilo: 2.600,00 €.

 Če potrebujete pomoč pri ureditvi skladnosti vašega poslovanja na področju delovnega prava ali če potrebujete pravno svetovanje s tega področja, nas kontaktirajte.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top