...

Božičnica ali 13. plača. Komu in kdaj pripada?

V decembrskem času velikokrat dobimo vprašanja, ali nam pripada božičnica, komu pripada 13. plača, ali je delodajalec dolžan delavcu izplačati božičnico oziroma 13. plačo in predvsem pa se velikokrat pojavlja vprašanje, ali je lahko višina božičnice oziroma 13. plače različna glede na zaposlene v podjetju.

Kaj je božičnica oziroma 13. plača?

Najprej je treba pojasniti, kaj sploh je božičnica oziroma 13. plača. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) pojmov božičnica oziroma 13. plača ne pozna. Kaj potem prav za prav sploh je božičnica oziroma 13. plača, ki se je tako veliko delavcev veseli.

Božičina oziroma 13. plača sta pogovorna izraza oziroma sopomenki za izplačilo nagrade za poslovno uspešnosti družbe, ki se, če se delodajalec za to odloči, izplača enkrat letno, lahko pa tudi v več delih, vendar, ne več kot dva krat in do višine povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, da je izplačilo podvrženo ugodnejši davčni obravnavi in posledično, da delavec prejme višji znesek na svoj račun.

Na portalu nudimo pravno svetovanje s področja delovnega prava tako za zasebni kot tudi za javni sektor

Komu pripada božičnica oziroma 13. plača?

ZDR-1 v 126. členu določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) v 12. točki prvega odstavka 44. člena določa, da se v davčno osnovo ne všteva plačilo za poslovno uspešnost, izplačano v zvezi z delovnim razmerjem v denarju ali naravi največ dvakrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem, če je pravica do izplačila za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Iz navedenega izhaja, da lahko oziroma če želi delodajalec božičnico oziroma 13. plačo delavcu izplačati v ta namen sprejeti interni pravilnik, v katerem določi pravila in kriterije za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost in način izplačila.

V primeru, da izplačilo nagrade za poslovno uspešnost vključno z merili za izplačilo le-te določa in vsebuje že kolektivna pogodba dejavnosti, ki zavezuje delodajalca, le-ta internega akta ni dolžan sprejeti.

Izplačilo božičnice oziroma 13. plače pripada zaposlenemu delavcu pri delodajalcu, ki je sprejel interni akt za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost in v njem določil pravila in kriterije za izplačilo le-te. V primeru, da je izplačilo nagrade za poslovno uspešnost določeno v kolektivni pogodbi, je delavec upravičen do nje, seveda pod pogoji, ki jih določa kolektivna pogodba.

Delodajalec mora v internem aktu, če to ni v kolektivni pogodbi določeno, določiti pravila in kriterije za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost, ki so vnaprej znana vsem zaposlenim in nobenega od zaposlenih delavcev ne diskriminirajo in jih lahko dosežejo vsi zaposleni delavci pri delodajalcu.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja delovnega prava, izdelamo vam vse vzorce internih aktov, pogodb o zaposlitvi, obvestil o letnih dopustih ter pomagamo pri ostalih delovnopravnih pisanjih, nudimo vam tudi revizijski pregled skladnosti poslovanja na področju delovnega prava.

Višina in davčna obravnava božičnice oziroma 13. plače

Višina nagrade za poslovno uspešnost je lahko določena v kolektivni pogodbi dejavnosti, če ni določena v kolektivni pogodbi, jo določi delodajalec sam in je, če se tako odloči, ni dolžan izplačati, saj ga ZDR-1 k temu ne zavezuje.

Ni nujno, da je višina božičnice oziroma 13. plače enaka za vse delavce, zaposlene pri delodajalcu, ki nagrado za poslovno uspešnost izplača, le-ta se lahko razlikuje glede na kriterije, ki jih delavec dosega skladno z internim pravilnikom ali kolektivno pogodbo.

 ZDoh-2 v 12. točki prvega odstavka 44. člena določa, da se v davčno osnovo ne všteva plačilo za poslovno uspešnost, izplačano v zvezi z delovnim razmerjem v denarju ali naravi največ dvakrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Pri določanju zneska povprečne mesečne oziroma letne plače zaposlenih v Sloveniji se upošteva zadnji podatek Statističnega urada Republike Slovenije. Zadnji podatek višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji se objavi v Uradnem listu RS. Zadnji podatek je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 118 dne 24. 11. 2023 in znaša 2.174,70 €.

Božičnice oziroma 13. plače so davčno obravnavane enako kot regres za letni dopust in do višine 2.174,70 € ne bodo obdavčene, seveda pa je treba od božičnice oziroma 13. plače odvesti vse prispevke.

Delodajalec lahko izplača tudi višjo božičnico oziroma 13. plačo, vendar pa se v odmero dohodnine upošteva znesek nad višino 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji in se od tega zneska, ki je nad 100 % povprečno mesečno plača, plača davek.

 Če potrebujete pomoč pri ureditvi skladnosti vašega poslovanja na področju delovnega prava ali če potrebujete pravno svetovanje s tega področja, nas kontaktirajte.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top