...

Delovni čas: Novosti glede beleženja

Delovni čas: Novosti glede beleženja

Uradnem listu Republike Slovenije je bil dne 5. 5. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki prinaša nekaj novosti na področju beleženja delavnega časa delavca.

S spremembo Zakona o evidencah na področju dela in socialnega varstva je zakonodajalec 15. člen zakona uskladil z drugim odstavkom 45. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki po novem določa, da mora delodajalec spremembo oziroma prijav v obvezno zdravstveno zavarovanja sporočiti zavodu na predpisanem obrazcu M-1, pred nastopom dela (za delodajalce tukaj ni sprememb, gre samo za uskladitev celotne področne zakonodaje).

Na portalu nudimo pravno svetovanje s področja delovnega prava tako za zasebni kot tudi za javni sektor

Spremembe zakona dopolnjujejo evidence izrabe delavnega časa, ki od delodajalca poleg že zahtevanih postavk, zahteva da svoje evidence nadgradi z naslednjimi postavkami:

 • beleženje časa prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
 • beleženje izrabe in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
 • beleženje opravljenih ur v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo),
 • beleženje opravljenih ur v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 • beleženje tekočega seštevka ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.

Zakon nalaga delodajalcu, da delavca do konca plačilnega dne seznani s stanjem ur iz evidence izrabe delavnega časa, za pretekli mesec, delodajalec mora delavcu vedno omočiti vpogled v evidenco izrabe delovnega časa. Obvestilo iz prvega stavka se lahko posreduje tudi po elektronski pošti. Delavec lahko od delodajalca zahteva, da ga tedensko obvešča o stanju ur iz evidence o izrabi delavnega časa. Če delodajalec zagotovi delavcu elektronsko beleženje delovnega časa in mu omogoči dostop do evidence, obvestilo ni potrebno.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja delovnega prava, izdelamo vam vse vzorce internih aktov, pogodb o zaposlitvi, obvestil o letnih dopustih ter pomagamo pri ostalih delovnopravnih pisanjih in vam nudimo revizijski pregled skladnosti poslovanja na področju delovnega prava.

Uvedbo obveznik elektronskih evidenc delovnega časa za obdobje dveh let zakon predvideva za kršitelje delovno pravne zakonodaje s področja pravic delavcev in v primerih, ko sindikat ali svet delavcev pri delodajalcu takšno uvedbo evidenc izrabe delavnega čas pri delodajalcu zahteva, ta mu pa ugodi.

Zakon je začel veljati 20. 5. 2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po uveljavitvi.

Če potrebujete pomoč pri ureditvi skladnosti vašega poslovanja na področju delovnega prava ali če potrebujete pravno svetovanje s tega področja, nas kontaktirajte.

Pišite nam

Contact Form Demo

Komentarji na:

 1. Tudi sam sem zaposlen v odvetniški družbi, pa imam nadur že za en polovični delovni čas. Neplačanih seveda. Kako naj zahtevam plačilo za nazaj? Pisal sem si evidenco. Ali lahko zahevam na koncu leta za celo leto ali mi bo to propadlo? Lp, Tadej

  1. Pozdravljeni,

   Stališče sodne prakse je, da je delavec upravičen do plačila za ure, ki presegajo polni delovni čas, tudi če niso bile izrecno odrejene kot nadurno delo, če jih je dejansko opravil in je delodajalec vedel zanje, (VDSS Sodba Pdp 692/2021 Sodba višjega delovnega in socialnega sodišča).

   Delavec lahko denarne terjatve iz delovnega razmerja uveljavlja neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem. Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let.

   Lep pozdrav,
   Igor

 2. Pingback: Evidence delovnega časa: 20. november skrajni rok! - legalen.si

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top