...

Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2

Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2

Splošna uredba o varstvu podatkov GDPR je stopila v veljavo že maja 2018. Uredba je enotno uredila varstvo osebnih podatkov v Evropi, nekatera področja pa je prepustila državam članicam, da jih uredijo v svojem nacionalnem predpisu.

Republika Slovenija je kot zadnja država članica Evropske unije sprejela svoj nacionalni predpis v katerem ureja področje varstva osebnih podatkov. Tako je 26. 1. 2023 pričel veljati Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2. ZVOP-2 je med drugim v naš pravni red prenesel tudi globe, ki se izrekajo po GPDR in se v našem pravnem redu tretirajo kot globe za prekršek.

ZVOP-2 med drugim uvaja naslednje novosti:

 • ureditev pogojev za imenovanje pooblaščene osebe, in sicer poslovna sposobnost, znanje ali izkušnje s področja varstva osebnih podatkov, pravnomočna obsojenost za kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov
  • državni organi lahko imenujejo samo pooblaščeno osebo, ki je zaposlena v javnem sektorju,
 • uskladitev starosti privolitve otroka za uporabo storitev informacijske družbe z Družinskim zakonikom, ki sedaj znaša 15 let,
 • neposredno sodno varstvo pred Upravnim sodiščem RS,
 • varstvo osebnih podatkov umrlih oseb, ki določa omejitev 20 let po smrti z nekaterimi izjemami,
 • uvaja dnevnike obdelave osebnih podatkov,
 • ureja uporabo elektronskih naslovov zaposlenih, objavljenih na spletnih straneh družb, in sicer jih je izrecno prepovedano uporabljati za namen trženja, uporabi se jih lahko le za obveščanje o izobraževanjih, uradnih dogodkih, srečanjih,…
 • razveljavlja seznam tretjih držav, za katere je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije ugotovil, da imajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov,
 • na novo ureja oziroma spreminja videonadzor.

Za morebitno pomoč pri uskladitvi poslovanja nas kontaktirajte.

ZZVOP-2 se uporablja od 26. 1. 2023, vendar zaradi zahtevnosti implementacije določenih zahtev iz zakona, dopušča upravljalcem in obdelovalcem različna časovna obdobja, za ureditev posameznih področij. Področja, ki dajejo upravljalcem in obdelovalcem več časa za ureditev so:

 • člen ZVOP-2 ureditev posebnih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov na področju posebnih obdelav, se vzpostavijo v treh letih od dneva uveljavitve ZVOP-2,
 • peti odstavek 17. člena ZVOP-2 ureditev področja zaračunavanja stroškov, minister, pristojen za pravosodje, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, po predhodnem mnenju nadzornega organa sprejme pravilnik o zaračunavanju stroškov v treh mesecih od dneva uveljavitve ZVOP-2,
 • člen ZVOP-2 ureditev področja vodenja dnevnika obdelav se uskladi v dveh letih od dneva uveljavitve ZVOP-2,
 • člen ZVOP-2 ureditev področja videonadzora v prevoznih sredstvih, namenjenih javnemu potniškemu prevozu, se uskladi v šestih mesecih od dneva uveljavitve ZVOP-2,
 • z dnem uveljavitve ZVOP-2 preneha veljati Register zbirk osebnih podatkov pri IP,
 • imenovana pooblaščena oseba pred uveljavitvijo ZVOP-2 nadaljuje svoje delo, če le ni prišlo do sprememb podatkov; Informacijskemu pooblaščencu RS ni potrebno ponovno sporočati podatkov o imenovanju.

Z dnem uveljavitve ZVOP-2 preneha veljati ZVOP-1, skladno s tem pa tudi določbe o zavarovanju občutljivih osebnih podatkov pri prenosu po nezavarovani elektronski pošti in ureditev neposrednega trženja (14., 72. in 73. člen ZVOP-1).

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja varstva osebnih podatkov, izdelavo internih aktov, politik zasebnosti in objav za spletne strani, nudimo informacije po 13. in 14. členu GDPR  pa tudi storitve pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

Če potrebujete pomoč, pri ureditvi skladnosti vašega poslovanja, na področju varstva osebnih podatkov ali če potrebujete pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, nas kontaktirajte.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top