...

Regres v letu 2024

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) določa, da mora delodajalec, delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta izplačati regres za letni dopust.

Regres za letni dopust mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače. Več o minimalni plači si preberite tukaj.

Regres za letni dopust v letu 2024 znaša najmanj 1.253,90 €.

Komu pripada regres?

Regres za letni dopust pripada delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta za leto 2024.

Delavec, ki ima pravico samo do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2024, ima pravico le do sorazmernega dela regresa za letni dopust.

Delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pravico do regresa, sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zdravstvenem zavarovanju, starševskem varstvu (krajši delovni čas zaradi starševstva, krajši delovni čas zaradi delne upokojitve …)

Največje dileme, kako pravilno izračunati sorazmerni del regresa, se pojavijo, ko delavcu preneha delovno razmerja, ali pa ga začne sredi meseca. V takšnem primeru je potrebno sorazmerni del regresa izračunati po dneh.

 Primer

Delavcu pri prvem delodajalcu preneha delovno razmerje 20. avgusta 2023, pri drugem delodajalcu mu začne delovno razmerje 21. avgusta 2023. Delavcu bi pri obeh delodajalcih pripadal regres v višini 1.203,36 €.

 Prvi delodajalec delavcu izplača regres za polnih sedem (7) mesecev in 20 dni, kar znaša:

1.203,36 € / 12 = 100,28 € na en mesec

100,28 € x 7 mesecev = 701,96 €

100,28 € / 31 dni v avgustu = 3,23 € na dan

3,23 € x 20 dni = 64,60 €

701,96 € + 64,60 € = 766,56 €

 Prvi delodajalec mora delavcu izplačati regres v znesku 766,56 €

 Drugi delodajalec delavcu izplača regres za polne štiri (4) mesece in 11 dni, kar znaša:

1.203,36 € / 12 = 100,28 € na en mesec

100,28 € x 4 mesece = 401,12 €

100,28 € / 31 dni v avgustu = 3,23 € na dan

3,23 € x 11 dni = 35,53 €

401,12 € + 35,53 € = 436,65 €

 Drugi delodajalec mora delavcu izplačati regres v znesku 436,65 €

Na portalu nudimo pravno svetovanje s področja delovnega prava tako za zasebni kot tudi za javni sektor

Do kdaj je potrebno izplačati regres?

Skladno z ZDR-1 je potrebno regres za letni dopust izplačati najkasneje do 1. julija. Izjemoma v primerih nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo dejavnosti dogovori kasnejši rok izplačila regresa, ki pa ne sem biti kasnejši do 1. novembra tekočega leta.

V letu 2024 se javnim uslužbencem regres za letni dopust izplača pri plači za februar 2024 oziroma najkasneje 14. marca 2024.  

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja delovnega prava, izdelamo vam vse vzorce internih aktov, pogodb o zaposlitvi, obvestil o letnih dopustih ter pomagamo pri ostalih delovnopravnih pisanjih, nudimo vam tudi revizijski pregled skladnosti poslovanja na področju delovnega prava.

Kako je obdavčen regres?

Zakon o dohodnini v 13. točki 44. člena določa, da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja ne všteva regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v tretjem odstavku 144. člena določa, da se prispevki za socialno varnost plačujejo od zneska regresa za letni dopust, ki presega 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije; če se regres izplača v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.

Za izplačilo regresa za letni dopust se v primeru izplačila v znesku od 1.253,90 € in do višine povprečne mesečne plače v Sloveniji, ki ji v Uradnem listu Republike Slovenije objavlja Statistični urad Republike Slovenije, se ne plačajo davki in prispevki.

 Če potrebujete pomoč pri ureditvi skladnosti vašega poslovanja na področju delovnega prava ali če potrebujete pravno svetovanje s tega področja, nas kontaktirajte.

 

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top