Pravno svetovanje s področja nepremičninskega prava

Pokličite nas

+386 (0)31 702 341

Pravnim in fizičnim osebam nudimo:

  • pravni pregled nepremičnine v postopku prodaje,
  • sestavljanje kupne pogodbe za nepremičnino ali pregled že sestavljene pogodbe,
  • pomoč pri ureditvi zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na novega kupca,
  • pomoč pri izbrisu hipoteke iz zemljiške knjige.
signature, contract, shaking hands-3113182.jpg