...

Administrativna asistenca za nepovratna sredstva Eko sklada

Telefonska številka

+386 (0)31 702 341

Elektronski naslov

Želite skrajšati čakanje na odločbo ali odgovor Eko sklada na vašo vlogo za pridobitev subvencije?

Svojo vlogo oddajte elektronsko in s tem skrajšate čas čakanja na odločbo Eko sklada. Potrebujete pomoč pri oddaji vloge?

Vsem fizičnim osebam nudimo Brezplačno Asistenca pri oddaji vlog za pridobitev spodbude na pozivu 99SUB-OB22.

Za vas naredimo slednje:

 • pregledamo vašo vlogo in vam svetujemo,
 • pregledamo priloge, ki so potrebne za pridobitev subvencije,
 • pregledamo ustreznost vgrajene naprave (pogledamo, ali je vaša naprava na seznamu naprav, za katere Eko sklad odobri subvencijo),
 • pogledamo, ali je vaša vloga pravno formalno popolna,
 • v vašem imenu vašo vlogo elektronsko oddamo.

Spodbude iz poziva 99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb lahko pridobijo fizične osebe v naslednjih primerih:

 • za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • za zamenjavo toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • za vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
 • za toplotno izolacijo fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • za toplotno izolacijo ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
 • za toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
 • za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Če želite, da vam pomagamo pri oddaji vloge na Javni poziv 99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb, vas prosimo, da nas kontaktirate.

Za vas smo dosegljivi

Na telefonsko številko

 • ob ponedeljkih od 16.00 do 19.00 in
 • ob četrtkih od 16.00 do 19.00

in

na elektronski naslov:

 • vsak delovni dan med 9.00 in 19.00.

Kot obdelovalec vaših osebnih podatkov vas obveščamo, da vse potrebne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete v naši Politiki zasebnosti in na spletni strani upravljavca (Eko sklad).

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.