Nudimo pravno svetovanje pravnim in fizičnim osebam

Cilj našega delovanja je nuditi celovite pravne rešitve samostojnim podjetnikom ter malim, srednje velikim in velikim družbam, ki so registrirana v Republiki Sloveniji.

Svoje strokovno znanje želimo ponuditi tudi vsem fizičnim osebam, saj menimo, da bi moral imeti vsak možnost pridobiti kvaliteten pravni nasvet.

Pozanimajte se

Na portalu legalen.si vam poleg pravnega svetovanja na področju varstva podatkov nudimo tudi storitev DPO – Pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov bo v vašem zavodu ali družbi izvajala naloge skladno z 39. členom Uredbe.

Naš strokovnjak je v letu 2020 zaključil usposabljanje in pridobil NPK – Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov.

Naročnikom, ki so po Zakonu o javnem naročanju zavezani k izvajanju javnih naročil, nudimo celotno podporo v postopku javnega naročila.

Ponudnikom nudimo celotno podporo pri oddaji ponudbe in celotnemu postopku javnega naročila. 

25. maja 2018 se je pričela uporabljati Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679. V Republiki Sloveniji imamo na tem področju sprejet Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki pa ni skladen z novo uredbo, zato se v Republiki Sloveniji neposredno uporablja GDPR uredba

Menimo, da so interni akti družbe eden najpomembnejših pravnih instrumentov za normalno delovanje le-te.

Nudimo vam pravno svetovanje s področja delovnega prava v privatnem in v javnem sektorju. Fizičnim osebam oz. delavcem nudimo pravno svetovanje pri uveljavljanju njihovih delavskih pravic.

Javnim zavodom in ostalim pravnim osebam nudimo pravni pregled skladnosti poslovanja. 

Na portalu legalen.si fizičnim in pravnim osebam nudimo pravni pregled pogodb, ki vsebuje pregled pravne vsebine pogodbe, opozorilo na morebitne nične člene pogodbe, ter pojasnilo vsebine pogodbe in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe;

Pravnim in fizičnim osebam nudimo pravni pregled nepremičnine v postopku prodaje, sestavljanje kupne pogodbe za nepremičnino ali pregled že sestavljene pogodbe, pomoč pri ureditvi zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na novega kupca, pomoč pri izbrisu hipoteke iz zemljiške knjige.

Na legalen.si nudimo svetovanje v upravnih postopkih pri pridobivanju raznih dovoljenj. 

Nudimo pravno svetovanje vsem fizičnim in pravnim osebam. Javni zavodi s področja zdravstva in koncesionarji, ste vedeli, da Zakon o pacientovih pravicah vsebuje tudi kazenske določbe? Nudimo vam: